A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Odlewnictwa

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Program kształcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich (KWPI) jest przewidziany do szkolenia przyszłej kadry inżynierów z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Współpraca z przemysłem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji, technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji procesów. Program studiów realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest dostosowany do standardów dla kierunków technologiczno – informatycznych. Zakres przedmiotów prowadzonych w trakcie studiów obejmuje wiedzę podstawową z zakresu matematyki, fizyki, chemii, procesów technologicznych: w obszarze metalurgii i odlewnictwa oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i szeroko pojętej informatyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejętności i wiedzę, poszerzoną w stosunku do typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki płynów oraz komputerowe modelowanie procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeń stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Wiedza, którą dysponuje pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy związane z technologią i zarządzaniem. Z tego względu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich lepiej komponują się w strukturze zespołów, realizujących zadania z zakresu technologii materiałowych lub inżynierii produkcji. Stwarza to im dodatkowe szanse interesującego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemysłowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Daniel Gurgul

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Techniki obróbki i łączenia materiałów
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Nowoczesne Techniki Wytwarzania
Wykład: 30
3 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Ekonomia
Wykład: 30
2 Egzamin O
Krystalizacja
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Zapis konstrukcji i grafika inżynierska
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 45
5 Zaliczenie O
Podstawy ergonomii i BHP
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Obieralny humanistyczno - społeczny
Wykład: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Projektowanie bryłowe CAD
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Chemia ogólna
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Język obcy (1/3)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczno-społeczny I
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika płynów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Zaliczenie O
Metoda odchyłek ważonych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Fizyko-chemia procesów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Podstawy automatyki i robotyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Części maszyn
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (2/3)
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie obiektowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O
Metaloznawstwo
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Materiały na formy odlewnicze
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Termodynamika techniczna i technika cieplna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Technologia form odlewniczych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (3/3)
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metalurgia i odlewnictwo stopów żelaza z węglem
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Symulacje komputerowe procesów wytwarzania I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Projektowanie i modernizacja zakładów przetwórczych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Konstrukcja odlewów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Programowanie sterowników PLC i robotów przemysłowych i maszyn CNC
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Maszyny i urządzenia w procesach wytwarzania
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Blok obieralny - semestr 5 KWPI
Wykład: 60
8 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Badania defektoskopowe
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 5
1 Zaliczenie O
Symulacje komputerowe procesów wytwarzania II (CAST CAE)
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Mikroskopia i analiza struktury
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Blok obieralny - semestr 6 KWPI
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 15
9 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie W

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 10
1 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny semestr 7 (KWPI)
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 90
9 Zaliczenie O
Przedmiot w języku angielskim
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O