A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ceramika

Kierunek Ceramika związany jest z obszarem dyscypliny naukowej Inżynieria Chemiczna, obejmującej zarówno dziedzinę nauk chemicznych, jak i technicznych. Kształcenie w ramach kierunku Ceramika zapewnia Studentom zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z materiałami i technologiami ceramicznymi, obejmujących również wzornictwo ceramiki i technologię szkła. Program kierunku Ceramika zapewnia kluczową wiedzę dla osób projektujących wyroby lub dekoracje ceramiczne lub technologów zajmujących się wdrażaniem nowych wyrobów i/lub dekoracji do produkcji.
Absolwenci kierunku Ceramika są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami przemysłu ceramicznego oraz przemysłu o profilu ukierunkowanym na produkcję oraz wykorzystanie materiałów ceramicznych. Absolwenci kierunku Ceramika są zatrudniani jako inżynierowie nadzoru i eksperci materiałowi, technolodzy w branżach związanych zarówno z nowoczesnymi, jak i tradycyjnymi rozwiązaniami związanymi z przemysłem ceramicznym, specjaliści z zakresu projektowania, modelowania, wytwarzania i badania materiałów związanych z przemysłem ceramicznym i szklarskim. Wydział ma zapewnienie współpracy w procesie dydaktycznym z Zakładem Ceramika Artystyczna w Bolesławcu, Zakładami Porcelany Ćmielów" i “Chodzież” oraz firmą Ceramika Tubądzin. Zakłady będą udostępniać materiały do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych oraz mogą być miejscem praktyk studenckich. Wydział współpracuje również w tym zakresie z firmami zagranicznymi mającymi przedstawicielstwa w Polsce. Są to: Colorobbia Polska Sp. z o.o., Torrecid Group Poland, SACMI oraz System Ceramics Poland.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Partyka, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Propedeutyka nauk materiałowych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
9 Egzamin O
Elementy matematyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Elementy fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Wstęp do matematyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O
Elementy chemii
Ćwiczenia audytoryjne: 15
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
9 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Chemia nieorganiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
9 Egzamin O
Przedmioty humanizujące
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Matematyka kurs
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo techniczne
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Reakcje w ciele stałym
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Operacje jednostkowe w ceramice
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy, semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Wprowadzenie do wzornictwa
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Termodynamika chemiczna
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
6 Egzamin O
Chemia organiczna
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
7 Egzamin O
Krystalografia i krystalochemia
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 45
7 Egzamin O
Diagramy fazowe
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty anglojęzyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Chemia fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O
Chemia krzemianów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Wykład: 30
Zajęcia terenowe: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy, semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Nauka o materiałach
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Maszynoznawstwo ceramiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O
Zasady projektowania wyrobów użytkowych
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Analityka i metrologia chemiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Surowce naturalne i syntetyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Podstawy technologii szkła
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Elementy automatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Reologia
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona środowiska w technologii chemicznej
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Ceramika
Suma godzin kontaktowych: 90
8 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Wprowadzenie do komputerowego projektowania we wzornictwie ceramiki i szkła
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
6 Zaliczenie O
Podstawy technologii ceramiki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ceramika II
Suma godzin kontaktowych: 120
6 Zaliczenie O
Przedmioty humanizujące
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Metody badań materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Ochrona przed korozją i erozją materiałów budowlanych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Seminarium inżynierskie
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Zarządzanie jakością
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O