A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Inżynieria Górnicza

Kierunek studiów Inżynieria Górnicza należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Kierunek jest powiązany z takimi kierunkami studiów, jak: budownictwo, geologia, inżynieria środowiska. Kształcenie na kierunku Inżynieria Górnicza prowadzone jest od początku istnienia Uczelni czyli od 1919 roku. Podstawowe cele kształcenia na studiach I stopnia kierunku Inżynieria Górnicza obejmują przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej technologii udostępniania, pozyskiwania i przetwarzania różnych złóż surowców stałych. Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych, przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem podziemnych obiektów inżynierskich w tym tuneli, przedsiębiorstwach zajmujących się usługami dla potrzeb górnictwa, kopalnianych stacjach geofizycznych oraz zakłady przeróbki mechanicznej i wzbogacania surowców, biurach projektowych, stacjach ratownictwa górniczego, przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego, organach nadzoru górniczego.Po ukończeniu studiów I stopnia, absolwenci kierunku Inżynieria Górnicza mają możliwość podjęcia studiów na II stopniu tego samego kierunku, w tym możliwość podjęcia jednej z pięciu specjalności.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 1
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Technologie informacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Podstawy inżynierii i ochrony środowiska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Geometria wykreślna
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Geologia, mineralogia i petrografia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Zarys górnictwa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
BHP i ergonomia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Górnictwo odkrywkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Podstawy ekonomii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Grafika inżynierska i rysunek techniczny
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Geodezja i kartografia górnicza
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Moduły fakultatywne sem 2
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Urządzenia elektryczne i automatyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Mechanika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Inżynierskie metody obliczeniowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Górnictwo podziemne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
6 Egzamin O
Przeróbka surowców mineralnych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Materiałoznawstwo
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Maszyny i urządzenia w górnictwie podziemnym
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 1
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Geofizyka górnicza
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Prawo geologiczne i górnicze z elementami praw pokrewnych
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia w górnictwie odkrywkowym
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Mechanika płynów i termodynamika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Moduły fakultatywne sem 4
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Moduły kierunkowe obieralne sem 4
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy, studia I stopnia, stacjonarne
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geomechanika
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Budownictwo górnicze
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Hydrogeologia i odwadnianie
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Aerologia górnicza
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Moduły w grupach obieralnych sem 5
Suma godzin kontaktowych: 165
13 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zagrożenia naturalne w górnictwie
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Technika strzelnicza
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Praktyka zawodowa (technologiczna) 2
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Systemy informacji przestrzennej
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Moduły w grupach obieralnych sem 6
Wykład: 75
Ćwiczenia projektowe: 60
13 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Ćwiczenia audytoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
H. Przedmioty humanistyczne, społeczne i ekonomiczne I.2
Wykład: 45
3 Zaliczenie O
O. Przedmioty obcojęzyczne obieralne dla I stopnia s
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Moduły fakultatywne sem 7
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Moduły w grupach obieralnych sem 7
Suma godzin kontaktowych: 60
5 Zaliczenie O