A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Energetyki i Paliw

Energetyka

Kierunek studiów Energetyka należy do dziedziny nauki: nauki inżynieryjno-techniczne. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem i użytkowaniem energii oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Celem studiów jest przekazanie wiedzy ogólnej, koniecznej do wykonywania zawodu inżyniera oraz wiedzy z zakresu energetyki umożliwiającej samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w realizacji procesów i technologii energetycznych. Absolwenci mogą pracować m.in. jako: projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Energetyka ma wyrobione nawyki do ustawicznego uczenia się oraz jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów II stopnia.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Jacek Leszczyński

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok HS sem. 1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
EN blok obieralny semestr 1
Suma godzin kontaktowych: 57
5 Zaliczenie O
Chemia I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Geometria i grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Surowce energetyczne i paliwa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
EN blok obieralny semestr 2
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Miernictwo i planowanie eksperymentu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Chemia II
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
EN blok obieralny semestr 3
Suma godzin kontaktowych: 30
6 Zaliczenie W
Język obcy (JO1) semestr 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Fizyka III
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Mechanika płynów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Termodynamika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
CAD
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Konstrukcja i eksploatacja maszyn i urządzeń
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
EN blok obieralny semestr 4
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Elektrotechnika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Elektronika
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Inżynieria materiałowa w energetyce
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Konwersja energii
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Transport ciepła i masy I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
EN blok obieralny semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 105
9 Zaliczenie O
Automatyka w energetyce
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Energia jądrowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
8 Egzamin O
Podstawy projektowania
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
EN blok obieralny semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 225
20 Zaliczenie O
Przesyłanie energii elektrycznej i technika zabezpieczeniowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy ekonomii i zarządzania w energetyce
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Konwersatorium: 15
3 Zaliczenie W
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
EN blok obieralny semestr 7
Wykład: 90
12 Zaliczenie O