A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Energetyki i Paliw

Paliwa i Środowisko

Kierunek Paliwa i Środowisko będący połączeniem klasycznych i ciągle doskonalonych kierunków kształcenia z innowacyjnym podejściem do zagadnień racjonalnego i innowacyjnego wykorzystania pierwotnych nośników energii z ograniczeniem do minimum negatywnego wpływu przemysłu paliwowo-energetycznego na środowisko jest odpowiedzią na oczekiwania sektora paliwowo – energetycznego. Sektor ten bowiem stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem połączenia efektywnej produkcji energii z racjonalną minimalizacją oddziaływania stosowanych technologii na środowisko. Studia na kierunku Paliwa i Środowisko zapewniają przygotowanie absolwenta do prowadzenia badań, projektowania, realizacji i rozwijania procesów technologicznych w przemyśle. Absolwent jest przygotowany do rozwiązywania zadań technologicznych w przemyśle chemicznym, energetyce zawodowej, gazownictwie, sektorze paliwowym, instytucjach związanych z szeroko pojętą problematyką gospodarki cieplnej i ochrony środowiska, do pracy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, technologicznych instytucjach badawczych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i terenowych organach samorządowych zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju, ochroną środowiska i efektywnym wykorzystaniem energii. Absolwent przygotowany będzie również do uruchomienia i prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Piotr Burmistrz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok HS semestr 1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8 Egzamin O
Blok sem 1 - Elementy
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie O
Chemia ogólna i nieorganiczna I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Grafika inżynierska
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Paliwa i środowisko
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przygotowanie publikacji i prezentacji multimedialnych
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok HS semestr 2
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Język obcy (JO1) semestr 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Chemia ogólna i nieorganiczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8 Egzamin O
Matlab + AutoCAD
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Podstawy metod analitycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy (JO1) semestr 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Chemia węglowodorów I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
9 Egzamin O
Chemia środowiska
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Badania materiałowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Podstawy elektrotechniki i automatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Zastosowanie metod matematycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy (JO1) semestr 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Chemia węglowodorów II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Eksperymentalna chemia fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
9 Egzamin O
Fizykochemia paliw
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Statystyka dla inżynierów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny sem 5
Suma godzin kontaktowych: 240
18 Zaliczenie O
Analiza instrumentalna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O
Inżynieria procesowa (pęd i masa)
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
7 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny sem 6
Suma godzin kontaktowych: 195
10 Zaliczenie O
Blok JO specjalistyczny
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O
Wymiana ciepła w procesach technologicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Procesy spalania
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Technologie ochrony powietrza
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie W

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny sem 7
Suma godzin kontaktowych: 180
12 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Wizyty studyjne
Zajęcia terenowe: 30
3 Zaliczenie O