A A A
pl | en
2019/2020 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Informatyka Techniczna

Celem kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i wykorzystywania systemów komputerowych znajdujących bezpośrednie zastosowanie w przemyśle. Dlatego też przekazana wiedza i umiejętności mają dotyczyć tak podstaw teoretycznych – matematycznych, fizycznych, informatycznych, jak i aspektów praktycznych – projektowania i implementacji systemów komputerowych, administracji systemami, analizy danych eksperymentalnych, wykorzystania gotowych narzędzi softwarowych, w tym aplikacji komercyjnych oraz oprogramowania otwartego. Absolwent kierunku może podejmować pracę jako informatyk specjalista od zastosowań technologicznych, ponieważ jego wiedza obejmuje również materiał dydaktyczny metalurgii oraz inżynierii materiałowej. W zespołach może w szczególności pełnić role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej (tworzenie i analiza algorytmów oraz programów, implementacja – odwzorowanie algorytmów na sprzęt komputerowy, w tym sprzęt równoległy wysokiej wydajności) i matematycznej (tworzenie i analiza modeli matematycznych i numerycznych, szacowanie błędów obliczeń, ocena ryzyka oraz właściwości statystycznych i stochastycznych problemów i rozwiązań). W czasach, gdy wspomaganie rozmaitych procesów decyzyjnych i projektowych odbywa się coraz częściej przy użyciu zaawansowanych narzędzi informatycznych, absolwent posiada cenne umiejętności oceny proponowanych przez systemy informatyczne rozwiązań. Potrafi także modyfikować sposób działania systemów informatycznych poprzez odpowiedni dobór danych wejściowych, a także ewentualne modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji. Dzięki wiedzy z rozmaitych dziedzin nauki i techniki posiada umiejętności tworzenia poprawnych merytorycznie modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników pod kątem ich zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami. Jest także przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista lub administrator systemów informatycznych.
Istnieje możliwość kontynuacji kształcenia na kierunku Informatyka Techniczna II stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Łukasz Rauch, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Procesy wytwarzania metali i stopów
Wykład: 16
Zajęcia seminaryjne: 8
2 Zaliczenie O
Algebra
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
4 Egzamin O
Podstawy Informatyki
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
3 Zaliczenie O
Analiza matematyczna I
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Egzamin O
Chemia
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
6 Egzamin O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy inżynierii materiałowej
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Egzamin O
Obieralne HES I
Suma godzin kontaktowych: 16
3 Zaliczenie O
Analiza matematyczna II
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
5 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
6 Egzamin O
Podstawy programowania
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Architektury komputerów
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Obieralne HES II
Suma godzin kontaktowych: 16
2 Zaliczenie O
Systemy operacyjne i administracja
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Programowanie obiektowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Wymiana ciepła i masy
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
5 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Podstawy mechaniki ciała stałego
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Egzamin O
Systemy wbudowane
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Inżynieria oprogramowania
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Podstawy mechaniki płynów
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
2 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Lektorat: 15
- Zaliczenie O
Sieci komputerowe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bazy danych
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
4 Egzamin O
Procesy kształtowania metali i stopów
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
4 Zaliczenie O
Administracja sieciami komputerowymi
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O
Statystyczna analiza danych
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
4 Zaliczenie O
Równania różniczkowe
Wykład: 16
Ćwiczenia audytoryjne: 16
4 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Lektorat: 15
5 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie aplikacji okienkowych i mobilnych
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Zaliczenie O
Programowanie równoległe
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Metoda elementów skończonych
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O
Grupy tematyczne I
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny w języku angielskim sem. 6 - niestacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 32
6 Zaliczenie O
Grafika komputerowa
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupy tematyczne II
Suma godzin kontaktowych: 96
15 Zaliczenie O
Inżynieria Internetu
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
4 Zaliczenie O
Optymalizacja
Wykład: 16
Ćwiczenia projektowe: 16
5 Egzamin O
Metodyki DevOps
Wykład: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
5 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupy tematyczne III
Suma godzin kontaktowych: 96
15 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie W