A A A
pl | en
2019/2020 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Inżynieria Materiałowa (kierunek wspólny - WIMiIP)

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp).
Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu poł roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grafika inżynierska
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Zaliczenie O
Chemia ogólna
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
9 Egzamin O
Wstęp do fizyki
Wykład: 10
Ćwiczenia audytoryjne: 21
3 Zaliczenie O
Materiały nieorganiczno-niemetaliczne
Wykład: 21
1 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 21
2 Zaliczenie O
Wprowadzenie do materiałów metalicznych
Wykład: 21
1 Zaliczenie O
Wstęp do matematyki
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 42
10 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie W

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Matematyka kurs
Wykład: 27
Ćwiczenia audytoryjne: 27
5 Zaliczenie O
Statystyka
Wykład: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 21
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 18
1 Zaliczenie O
Moduł specjalistyczny
Suma godzin kontaktowych: 90
11 Zaliczenie O
Fizyka
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 21
Ćwiczenia laboratoryjne: 21
9 Egzamin O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne
Wykład: 18
3 Zaliczenie O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
5 Zaliczenie O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Podstawy termodynamiki technicznej
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Mechanika ośrodków ciągłych
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
5 Egzamin O
Metalurgia ogólna
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
7 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Własności mechaniczne materiałów
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Zaliczenie O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Lektorat: 15
- Zaliczenie O
Metalurgia proszków
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Procesy przeróbki plastycznej
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Zarządzanie jakością
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
5 Egzamin O
Chemia fizyczna
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Egzamin O
Projektowanie w systemach CAD
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Lektorat: 15
5 Egzamin O
Blok obieralny
Suma godzin kontaktowych: 84
9 Zaliczenie O
Inżynieria powierzchni
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Egzamin O
Metalurgia spawania
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Egzamin O
Wprowadzenie do kinetyki przemian fazowych
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
4 Zaliczenie O
Polimery i kompozyty
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metaloznawstwo stopów żelaza
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Ćwiczenia projektowe: 9
4 Egzamin O
Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Zaliczenie O
Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Zaliczenie O
Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)
Suma godzin kontaktowych: 36
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Rentgenografia
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
4 Egzamin O
Metrologia i opracowanie danych
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody obliczeniowe w inżynierii materiałowej
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Blok 3 (1 przedmiot do wyboru)
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
4 Zaliczenie O
Blok 2 (1 przedmiot do wyboru)
Suma godzin kontaktowych: 36
4 Zaliczenie O
Blok 1 (1 przedmiot do wyboru)
Suma godzin kontaktowych: 36
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Wykład: 9
Zajęcia seminaryjne: 18
3 Zaliczenie O