A A A
pl | en
2019/2020 Niestacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Metalurgia

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej. Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
E-gospodarka
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3 Zaliczenie O
Chemia ogólna
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 24
6 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 18
6 Egzamin O
Metalurgia I
Wykład: 18
Zajęcia seminaryjne: 18
5 Egzamin O
Ergonomia pracy
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 6
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 21
6 Egzamin O
Grafika inżynierska
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Mineralogia tworzyw metalurgicznych
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Zajęcia seminaryjne: 9
2 Zaliczenie O
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 12
4 Egzamin O
Chemia fizyczna
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
5 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 1/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Krystalografia
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
2 Egzamin O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
4 Egzamin O
Technologie wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Wykład: 18
Zajęcia seminaryjne: 18
4 Zaliczenie O
Matematyka III
Wykład: 21
Ćwiczenia audytoryjne: 21
6 Egzamin O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
5 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 2/4
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technika cieplna
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Egzamin O
Własności i metody badań materiałów inżynierskich
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
5 Zaliczenie O
Termodynamika techniczna i wymiana ciepła
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
4 Egzamin O
Metalurgia proszków
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
4 Egzamin W
Mechanika ośrodków ciągłych
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
3 Egzamin O
Fizyka III
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Egzamin O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 3/4
Lektorat: 15
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauka o materiałach
Wykład: 27
Ćwiczenia laboratoryjne: 21
6 Egzamin O
Zarządzanie jakością
Wykład: 9
Ćwiczenia audytoryjne: 9
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny z innego kierunku (1 przedmiot do wyboru)
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 9
3 Zaliczenie O
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 9
1 Zaliczenie O
Język angielski B-2 STUDIA NIESTACJONARNE - kurs obowiązkowy dla studiów inżynierskich - semestr 4/4
Lektorat: 15
5 Egzamin O
Metalurgia II
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
6 Egzamin O
Podstawy informatyki
Zajęcia praktyczne: 18
Zajęcia warsztatowe: 18
3 Zaliczenie O
Procesy przeróbki plastycznej I
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
5 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 przedmiot do wyboru)
Wykład: 9
Zajęcia seminaryjne: 18
3 Zaliczenie O
Materiały wytwarzane przyrostowo
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Zajęcia seminaryjne: 9
4 Egzamin O
Elektrotechnika, automatyka i sterowanie
Wykład: 18
Ćwiczenia audytoryjne: 18
3 Zaliczenie O
Dobór materiałów i procesów wytwarzania
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
5 Zaliczenie O
Podstawy wirtotechnologii
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Zaliczenie O
Procesy przeróbki plastycznej II
Wykład: 18
Ćwiczenia projektowe: 18
6 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metalurgia metali nieżelaznych
Wykład: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 9
Zajęcia seminaryjne: 9
3 Zaliczenie O
Blok obieralny w sem. 7 (4 przedmioty do wyboru) - niestac
Wykład: 72
Ćwiczenia laboratoryjne: 72
20 Zaliczenie O
Projektowanie w systemach CAD
Wykład: 9
Ćwiczenia projektowe: 18
3 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Blok obieralny w sem. 8 (3 przedmioty do wyboru) - niestac
Wykład: 54
Ćwiczenia laboratoryjne: 54
15 Zaliczenie O