A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Wydział Metali Nieżelaznych

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów II stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową oraz inżynierią mechaniczną.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 76/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zaawansowane systemy zarządzania i kontroli jakości
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne semestr 1
Suma godzin kontaktowych: 135
9 Zaliczenie O
Podstawy zaawansowanych i niekonwencjonalnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Techniki i technologie obróbki ubytkowej, przyrostowej i powierzchniowej
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
6 Egzamin O
Techniki i technologie spajania i łączenia materiałów metalicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy na poziomie B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Ścieżki dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 225
21 Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia II stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne semestr 2
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne semestr 3
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne: językowe
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie W