A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Geoinformatyka

Absolwenci studiów I stopnia kierunku Geoinformatyka będą posiadać wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, a także będą potrafić zaprojektować i wykonać innowacyjne produkty geoinformatyczne, w szczególności wszelkiego rodzaju bazy danych przestrzennych, aplikacje ułatwiające pozyskiwanie i obróbkę danych geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, itp, tworzenie map cyfrowych, przestrzennych modeli obiektów, geoportali, itd. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom kierunku Geoingormatyka na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze informatyki, geologii, geodezji i kartografii, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. ochrona środowiska, geoturystyka, leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, logistyka i transport, planowanie przestrzenne). Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie. Absolwent studiów inżynierskich (I stopnia) kierunku Geoinformatyka może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Geologia ogólna
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Zaliczenie O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 30
4 Zaliczenie O
Wstęp do geomatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Algebra liniowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Analiza matematyczna I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
6 Egzamin O
Blok obieralny (przedmioty humanistyczno-społeczne) I stopien
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy geodezji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Geofizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Zaliczenie O
Programowanie proceduralne
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Analiza matematyczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Przetwarzanie danych środowiskowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Blok obieralny (przedmioty społeczno-prawne) I stopien
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy teledetekcji i fotogrametrii
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Analiza danych przestrzennych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Systemy CAD w geoinformatyce
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Systemy GIS w naukach o Ziemi
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Metody numeryczne
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Egzamin O
Geozagrożenia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Programowanie obiektowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kartografia geologiczna wspomagana komputerowo
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Zajęcia terenowe z kartografii geologicznej wspomaganej komputerowo
Zajęcia terenowe: 60
3 Zaliczenie O
Grafika komputerowa 3D
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Modelowanie w naukach o Ziemi
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Systemy operacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Elektroniczne techniki pomiarowe w naukach o Ziemi
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sieci komputerowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Analiza i przetwarzanie sygnałów i obrazów cyfrowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Bazy danych przestrzennych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Egzamin O
Systemy Informatyczne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Techniki internetowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Blok obieralny, V semestr Geoinformatyka
Suma godzin kontaktowych: 195
15 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie aplikacji internetowych (PHP)
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
2 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Data mining
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Podstawy planowania przestrzennego
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Egzamin O
Programowanie aplikacji geoinformatycznych (Python)
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
2 Zaliczenie O
Satelitarna Interferometria Radarowa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Blok obieralny, VI semestr Geoinformatyka
Suma godzin kontaktowych: 180
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Blok obieralny, VII semestr Geoinformatyka
Suma godzin kontaktowych: 180
15 Zaliczenie O