A A A
pl | en | uk
2019/2020 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Teleinformatyka

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno odstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Studia realizują koncepcję kształcenia opartego na poszerzonej bazie przedmiotów podstawowych dających możliwość późniejszego profilowania i specjalizacji. Program kształcenia na stopniu inżynierskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola, Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 7
1 Zaliczenie O
Architektura systemów komputerowych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Wprowadzenie do sieci Internet
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Analiza matematyczna
Wykład: 56
Ćwiczenia audytoryjne: 56
8 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Podstawy telekomunikacji
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Algebra
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Egzamin O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Wykład: 24
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
3 Zaliczenie O
Języki obce
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Probabilistyka i statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Fizyka
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
12 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Egzamin O
Lokalne sieci teleinformatyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Techniki obliczeniowe w nauce i technice
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Programowanie obiektowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Media transmisyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 22
5 Egzamin O
Sygnały i systemy
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Podstawy elektroniki
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Języki obce
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Sieci IP
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Systemy operacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Języki obce z egzaminem
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Techniki radiowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Języki programowania wysokiego poziomu
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
3 Zaliczenie O
WWW i języki skryptowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Zaliczenie O
Urządzenia w systemach teleinformatycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Sieci światłowodowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 144
12 Zaliczenie O
Inżynieria oprogramowania
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Telekomunikacja cyfrowa
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Bazy danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
4 Zaliczenie O
Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Egzamin O
Wprowadzenie do sieci z gwarancją obsługi
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 271
20 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny
Suma godzin kontaktowych: 28
2 Zaliczenie O
Systemy sygnalizacji i zarządzania
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Egzamin O
Przetwarzanie i przesyłanie informacji multimedialnych
Ćwiczenia audytoryjne: 18
2 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 121
9 Zaliczenie O
Podstawy ekonomii, finansów i prawa w biznesie
Wykład: 28
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Warsztaty dyplomowe
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 46
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O