A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

METALURGIA

Program kierunku Metalurgia zaczynając od roku akademickiego 2019-2020 został gruntownie zmodernizowany zgodnie ze światowymi trendami w dziedzinie wytwarzania wyrobów metalowych przy jednoczesnym zachowaniu w podstawowym stopniu tradycyjnych przedmiotów kształcących znakomitego inżyniera metalurga o mocnej wiedzy bazowej. Absolwenci kierunku Metalurgia posiadają umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu: metalurgii ekstrakcyjnej, przeróbki plastycznej metali i stopów, nauki o materiałach, wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych, recyklingu metali, utylizacji odpadów technologicznych, techniki cieplnej, informatyki, podstaw automatyki oraz ekologii. Opanowanie efektów uczenia oferty programowej pozwoli na bezproblemowe zatrudnienie w branży związanej bezpośrednio i pośrednio z kierunkiem Metalurgia, lub też pozwoli na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Falkus, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6.0 Egzamin O
E-gospodarka
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3.0 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
11.0 Egzamin O
Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3.0 Zaliczenie O
Ergonomia pracy
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2.0 Zaliczenie O
Metalurgia I
Wykład: 28
Zajęcia seminaryjne: 28
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia fizyczna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5.0 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7.0 Egzamin O
Mineralogia tworzyw metalurgicznych
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
2.0 Zaliczenie O
Krystalografia
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2.0 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Technologie wytwarzania przyrostowego wyrobów metalowych
Wykład: 28
Zajęcia seminaryjne: 28
4.0 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru
Lektorat: 30
- O
Grafika inżynierska
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3.0 Zaliczenie O
Prawo patentowe i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 15
1.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy do wyboru
Lektorat: 45
- O
Własności i metody badań materiałów inżynierskich
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5.0 Zaliczenie O
Nauka o materiałach
Wykład: 42
Ćwiczenia laboratoryjne: 36
6.0 Egzamin O
Termodynamika techniczna i wymiana ciepła
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4.0 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
5.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie W
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy z egzaminem na poziomie B2
Lektorat: 60
5.0 O
Podstawy informatyki
Zajęcia praktyczne: 28
Zajęcia warsztatowe: 28
3.0 Zaliczenie O
Metalurgia proszków
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4.0 Egzamin O
Technika cieplna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4.0 Egzamin O
Procesy przeróbki plastycznej I
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5.0 Zaliczenie O
Metalurgia II
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6.0 Egzamin O
Mechanika ośrodków ciągłych
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
3.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obcojęzyczny przedmiot obieralny (1 przedmiot do wyboru)
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 28
3.0 O
Dobór materiałów i procesów wytwarzania
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
5.0 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny z innego kierunku (1 przedmiot do wyboru)
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3.0 O
Podstawy wirtotechnologii
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4.0 Zaliczenie O
Elektrotechnika, automatyka i sterowanie
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
3.0 Zaliczenie O
Procesy przeróbki plastycznej II
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
6.0 Egzamin O
Zarządzanie jakością
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Materiały wytwarzane przyrostowo
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
4.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny w sem.6 (4 przedmioty do wyboru)
Wykład: 112
Ćwiczenia laboratoryjne: 112
20.0 O
Metalurgia metali nieżelaznych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
3.0 Zaliczenie O
Projektowanie w systemach CAD
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3.0 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny w sem.7 (3 przedmioty do wyboru)
Wykład: 84
Ćwiczenia laboratoryjne: 84
15.0 O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru