A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

FIZYKA MEDYCZNA

Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej, statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aleksandra Jung

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy chemii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6.0 Zaliczenie O
Mechanika i fizyka statystyczna
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8.0 Egzamin O
Matematyczne metody fizyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Podstawy informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3.0 Zaliczenie O
Propedeutyka nauk medycznych
Wykład: 20
Zajęcia seminaryjne: 10
2.0 Zaliczenie O
Matematyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Histologia
Wykład: 15
1.0 Egzamin O
Fizjologia
Wykład: 30
2.0 Egzamin O
Anatomia
Wykład: 20
Zajęcia warsztatowe: 10
3.0 Egzamin O
Chemia organiczna
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 30
- O
Elektromagnetyzm i optyka
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8.0 Egzamin O
Statystyka inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3.0 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Moduły obieralne FM1 - sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 45
5.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Język obcy B2
Lektorat: 45
- O
Matematyka 3
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Biofizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Wstęp do fizyki atomowej i kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Biochemia
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
4.0 Egzamin O
Programowanie proceduralne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6.0 Zaliczenie O
Moduły obieralne FMD1.3
Suma godzin kontaktowych: 45
4.0 O
Laboratorium fizyczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Cytofizjologia
Wykład: 20
Zajęcia warsztatowe: 10
2.0 Zaliczenie O
Podstawy fizyki i techniki jądrowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
6.0 Egzamin O
Biochemia
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Genetyka ogólna
Wykład: 45
2.0 Zaliczenie O
Podstawy fizyki medycznej
Wykład: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
2.0 Zaliczenie O
Podstawy elektroniki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Matematyka 4
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Język obcy B2 (E)
Lektorat: 60
5.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Wykład: 30
2.0 O
Dozymetria promieniowania jonizującego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5.0 Egzamin O
Patologia komórki
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 30
3.0 Egzamin O
Radiochemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Moduły obieralne FM semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 180
16.0 O
Biologia molekularna
Wykład: 15
1.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Laboratorium zaawansowanych technik jądrowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3.0 O
Podstawy radiofarmakologii i medycyny nuklearnej
Wykład: 15
2.0 Egzamin O
Chemia radiacyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5.0 Egzamin O
Statystyka matematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
6.0 Zaliczenie O
Moduły obieralne FM semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 75
7.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bioenergetyka
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15.0 Zaliczenie O
Ochrona radiologiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 6
4.0 Egzamin O
Moduły obieralne FMD1.7
Suma godzin kontaktowych: 90
8.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru