A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Wydział Metali Nieżelaznych

RECYKLING I METALURGIA

Celem kształcenia na kierunku Recykling i Metalurgia jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie metalurgii i recyklingu materiałów opartych na miedzi, aluminium, cynku oraz wszystkich innych metali nieżelaznych, które znajdują się w poeksploatacyjnych wyrobach przemysłowych, technicznych i użytku codziennego. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych metalurgii i recyklingu metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Recykling i Metalurgia może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Recykling i Metalurgia na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na studiach II stopnia wszystkich metalurgicznych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa, inżynieriach chemiczna i inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Krzysztof Pacławski, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Rynek metali
Wykład: 20
2.0 Zaliczenie O
Chemia I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Rysunek techniczny
Ćwiczenia projektowe: 30
4.0 Zaliczenie O
Wstęp do metalurgii
Wykład: 30
4.0 Egzamin O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 1 (studia I stopnia)
Wykład: 30
2.0 O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8.0 Egzamin O
Chemia II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne I
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4.0 Zaliczenie O
Język obcy sem. 2
Lektorat: 30
- O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7.0 Egzamin O
Statystyka i planowanie eksperymentu
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Zaliczenie O
Konstrukcje inżynierskie w metalurgii
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria procesów metalurgicznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5.0 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7.0 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Język obcy sem. 3
Lektorat: 45
- O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3.0 O
Chemia fizyczna I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 10
1.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne II
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Metody badań materiałów
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Procesy metalurgii ekstrakcyjnej I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Termodynamika techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6.0 Egzamin O
Transport masy i ciepła w metalurgii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Podstawy recyklingu
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Wychowanie fizyczne III
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy sem. 4
Lektorat: 60
5.0 O
Chemia fizyczna II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Podstawy automatyki i robotyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Ścieżki dyplomowania sem.5
Suma godzin kontaktowych: 0
14.0 W
Przedmioty obieralne RiM - 2
Suma godzin kontaktowych: 0
3.0 W
Pirometalurgia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5.0 Egzamin O
Przedmioty obieralne RiM - 1
Suma godzin kontaktowych: 0
2.0 W
Hydrometalurgia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5.0 Egzamin O
Przedmioty obieralne RiM - Ekonomiczne
Suma godzin kontaktowych: 0
1.0 W
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne RiM – 3
Suma godzin kontaktowych: 60
4.0 O
Ścieżki dyplomowania sem.6
Wykład: 90
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
Ćwiczenia projektowe: 30
12.0 O
Metody i techniki pomiarowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Inżynieria jakości
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2.0 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4.0 Zaliczenie W
Przemiany fazowe i obliczanie diagramów fazowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty obieralne RiM – 4
Suma godzin kontaktowych: 75
8.0 O
Przedmioty obieralne RiM: inżynieria produkcji
Ćwiczenia projektowe: 15
1.0 O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 20
2.0 O
Przedmioty obieralne RiM: przedmioty w języku obcym
Suma godzin kontaktowych: 45
4.0 O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15.0 Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru