A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Inżynieria Materiałowa (kierunek wspólny - WIMiC)

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Propedeutyka nauk materiałowych
Wykład: 10
1 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Studium inżynierskie
Prace kontrolne i przejściowe: 0
10 Zaliczenie O
Seminarium inżynierskie
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Metody badań materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Zarządzanie jakością
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Materiały metaliczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Ochrona przed korozją
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Materiały i technologie
Wykład: 60
Zajęcia seminaryjne: 30
16 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materiały ze źródeł odnawialnych
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Zaawansowane metody badań materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Inżynieria powierzchni
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania, semestr 1
Suma godzin kontaktowych: 150
10 Zaliczenie O
Inżynieria zaawansowanych materiałów ceramicznych
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot specjalistyczny(Sf) -semestr zimowy II st. sudiów
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Egzamin O
Inżynieria materiałów funkcjonalnych
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Egzamin O
Seminarium magisterskie
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Ścieżki dyplomowania, semestr 2
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 75
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O
Struktura, a funkcja materiałów
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Egzamin O
Bioceramika
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Zajęcia praktyczne: 15
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny z obszaru nauk humanistycznych i społecznych
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Projektowanie i fizyka materiałów inżynierskich
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium magisterskie
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Seminarium specjalistyczne
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Zarządzanie produkcją, usługami i personelem
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny anglojęzyczny(Df) - semestr letni II s
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O