A A A
pl | en
2019/2020 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Wydział Humanistyczny

Kulturoznawstwo

Kierunek Kulturoznawstwo łączy wiedzę humanistyczną z umiejętnościami z zakresu technologii informatycznych, medialnych i audiowizualnych. Studia dostarczają kompetencji w zakresie mediacji międzykulturowych, zarządzania kulturą oraz korzystania z nowoczesnych technologii elektronicznych w połączeniu z niezbędną wiedzą kulturoznawczą. Program studiów został tak skonstruowany, aby absolwenci łączyli wiedzę z zakresu tradycyjnego kulturoznawstwa z poznawaniem nowych trendów, związanych ze zmianą kulturową i rozwojem technologii. Praca w obrębie kultury to także praktyka i umiejętność odnalezienia się w niezwykle dynamicznym otoczeniu, jakim są galerie sztuki, instytucje wspierające sztukę, muzea i festiwale. Właśnie dlatego w ofercie edukacyjnej znajdują się również przedmioty fakultatywne (wśród nich zajęcia prowadzone w języku angielskim przez zagranicznych wykładowców), warsztaty z twórcami sztuki, wyjazdowe obozy naukowe.

Opiekun kierunku: dr hab. Izabela Trzcińska, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy filozofii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
obieralny 1s. H-K-1
Wykład: 60
6 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Intermedia w kulturze
Ćwiczenia projektowe: 15
1 Zaliczenie O
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Wstęp do kulturoznawstwa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Idee kultury Zachodu
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Historia kultury i cywilizacji
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Grywalizacja w kulturze
Zajęcia warsztatowe: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Historia kultury polskiej na tle europejskim
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Etnologia i folklorystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Obóz kulturoznawczy
Zajęcia terenowe: 30
3 Zaliczenie O
Kultura i technologie - transfery
Wykład: 30
3 Egzamin O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Logika
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Sztuka współczesna
Konwersatorium: 15
1 Zaliczenie O
Historia i teorie sztuki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Prezentacja danych i multimedia
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Antropologia kulturowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Etyka społeczna z elementami etyki zawodowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Public Relations
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Wykład: 30
2 Zaliczenie W
Komunikacja międzykulturowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Teorie kultury
Wykład: 30
3 Egzamin O
Teoria literatury
Wykład: 30
3 Egzamin O
Metodologia badań kulturoznawczych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Animacja i zarządzanie w kulturze
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
2 Zaliczenie O
Kultura popularna i audiowizualna
Wykład: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Semiotyka
Wykład: 30
3 Egzamin O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Literatura we współczesnej kulturze
Wykład: 30
3 Egzamin O
Praktyka studencka
Praktyka zawodowa: 0
3 Zaliczenie O
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Humanistyka cyfrowa
Zajęcia warsztatowe: 15
1 Zaliczenie O
Podstawy filmoznawstwa
Konwersatorium: 30
3 Zaliczenie O
Muzealnictwo i wystawiennictwo
Konwersatorium: 15
1 Zaliczenie O
Warsztaty kulturoznawcze
Zajęcia praktyczne: 30
2 Zaliczenie O
Medioznawstwo i teorie mediów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Studia miejskie
Wykład: 15
1 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Polityka kulturalna
Konwersatorium: 15
1 Zaliczenie O
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Cyberkultura i cyberspołeczeństwo
Wykład: 15
Konwersatorium: 15
3 Egzamin O
Sztuka nowych mediów
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Antropologia komunikacji
Wykład: 30
3 Egzamin O
Religie świata - uwarunkowania kulturowe
Wykład: 30
3 Egzamin O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
4 Zaliczenie O
Seminarium licencjackie 1
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Marketing kultury
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie O
Mitologie kultury popularnej
Wykład: 30
3 Egzamin O
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Laboratorium obrazu i dźwięku
Ćwiczenia projektowe: 10
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Wykład: 60
4 Zaliczenie W
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie W
Seminarium licencjackie 2
Zajęcia seminaryjne: 30
14 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
10 Zaliczenie W