A A A
pl | en | uk
2019/2020 Stacjonarne studia licencjackie I stopnia Wydział Humanistyczny

Socjologia

Celem oferty edukacyjnej proponowanej w ramach studiów I stopnia na kierunku Socjologia jest wykształcenie specjalistów, łączących wiedzę z zakresu socjologii z umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, a także nowych mediów w różnych dziedzinach współczesnej gospodarki. Połączenie wykształcenia socjologicznego z wiedzą i kompetencjami w zakresie wykorzystania technologii informatycznych gwarantuje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia na konkurencyjnym rynku pracy, m.in. w rolach doradców i konsultantów zarówno w firmach komercyjnych, jak i w administracji państwowej i samorządowej, czy też w rolach członków i koordynatorów w interdyscyplinarnych zespołach w agencjach działających w obszarze social mediów, public relations i reklamy i komunikacji interaktywnej. Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

Opiekun kierunku: dr Dorota Żuchowska-Skiba

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
blok obieralny I 2s. H-S-1
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Psychologia społeczna
Wykład: 30
4 Egzamin O
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Wykład: 60
4 Zaliczenie O
Metodyka pracy umysłowej
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie O
Wstęp do socjologii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Podstawy filozofii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Historia społeczno-gospodarcza Polski XX wieku
Wykład: 45
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Społeczeństwo informacyjne
Wykład: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2019/2020

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
4 Zaliczenie O
Współczesne społeczeństwo polskie
Konwersatorium: 35
3 Egzamin O
Komunikacja interpersonalna
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
blok obieralny II 2s. H-S-1
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Logika
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Socjologia kultury
Wykład: 30
3 Egzamin O
Prezentacja danych i multimedia I
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Historia myśli socjologicznej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Suma godzin kontaktowych: 30
4 Zaliczenie O
Public Relations
Ćwiczenia projektowe: 30
Konwersatorium: 15
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Antropologia kulturowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Mikrostruktury społeczne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Prezentacja danych i multimedia II
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Metody i techniki badań socjologicznych
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Teoria procesów społecznych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Język angielski B-2 – kurs obowiązkowy 135 godzin - semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Staż w instytucji. Praktyka socjologiczna
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Medioznawstwo i teorie mediów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Metody jakościowe w socjologii
Konwersatorium: 30
2 Zaliczenie O
Przygotowanie i realizacja programu badawczego
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie O
Metody statystyczne w socjologii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Współczesne teorie socjologiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Etyka społeczna z elementami etyki zawodowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Komunikowanie społeczne i medialne
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Socjologia polityki
Wykład: 30
3 Egzamin O
Przedmiot fakultatywny 2ECTS
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Kultura popularna i audiowizualna
Wykład: 30
3 Egzamin O
Seminarium licencjackie 1
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Zarządzanie organizacjami
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Analiza dokumentów urzędowych i danych statystycznych
Ćwiczenia audytoryjne: 15
1 Zaliczenie O
Retoryka i gatunki medialne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Reklama i promocja
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Laboratorium obrazu i dźwięku
Ćwiczenia projektowe: 10
1 Zaliczenie O
Społeczne konsekwencje rewolucji informacyjnej
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty fakultatywne 4ECTS
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
10 Egzamin W
Seminarium licencjackie 2
Zajęcia seminaryjne: 30
14 Zaliczenie O
Przedmiot fakultatywny w języku obcym
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie O