A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria mechaniczna

Inżynieria Akustyczna

Cele kształcenia obejmują pogłębioną wiedzę z zakresu akustyki technicznej i jej zastosowań, w szczególności - w zależności od wybranej specjalności - z zakresów statystyki, metody elementów skończonych, redukcji drgań, przetwarzania sygnałów, diagnostyki technicznej oraz przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac projektowych i badawczych lub z zakresów statystyki, procesu słyszenia, produkcji muzycznej, dźwięku cyfrowego, projektowania systemów dźwiękowych, dźwięku przestrzennego i przygotowanie do samodzielnego prowadzenia prac projektowych i badawczych . Absolwenci potrafią posługiwać się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii akustycznej i samodzielnie podejmować twórcze przedsięwzięcia inżynierskie oraz badawcze. Absolwenci są poszukiwani na licznych stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (kształtowanie pożądanej akustyki wnętrz, izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle. Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na nowo uruchomionych studiach doktoranckich Akustyka na Wydziale IMiR, ewentualnie na innych studiach doktoranckich.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Zobacz pełny opis kierunku (Drgania i hałas w technice i środowisku)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 49/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 71/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Drgania i hałas w technice i środowisku

Semestr letni, 2023/2024

Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze

Semestr letni, 2023/2024

Drgania i hałas w technice i środowisku

Semestr zimowy, 2024/2025

Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze

Semestr zimowy, 2024/2025

Drgania i hałas w technice i środowisku

Semestr letni, 2024/2025

Inżynieria dźwięku w mediach i kulturze

Semestr letni, 2024/2025