A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Informatyka techniczna i telekomunikacja

Teleinformatyka

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno podstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Program kształcenia na stopniu magisterskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola,Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 7/2021 z dnia 3 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka w analizie sieci i systemów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Ewolucja sieci
Wykład: 24
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Egzamin O
Zarządzanie i ekonomia projektów
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Egzamin O
Bezpieczeństwo sieci korporacyjnych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Jakość obsługi w sieciach
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Metody symulacyjne
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Komunikacja i myślenie projektowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka w projektowaniu sieci i systemów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Egzamin O
Sieci sterowane programowo
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Przedsiębiorczość innowacyjna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Metodyki projektów teleinformatycznych
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (kierunek: Teleinformatyka)
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Przedmioty obieralne semestr 2
Suma godzin kontaktowych: 270
12 Zaliczenie W

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy ekosystemu teleinformatycznego
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne semestr 3
Suma godzin kontaktowych: 305
8 Zaliczenie W