A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Informatyka techniczna i telekomunikacja

Cyberbezpieczeństwo

Studia magisterskie na kierunku Cyberbezpieczeństwo mają na celu kształcenie kompetentnych specjalistów w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa danych cyfrowych, zabezpieczania sieci komputerowych oraz ochrony użytkowników systemów informatycznych. W programie studiów znajdują się przedmioty poruszające różne aspekty cyberbezpieczeństwa, przedstawiające możliwe zastosowania praktyczne, rozwijające kompetencje techniczne oraz umiejętności miękkie, wspierające przedsiębiorczość i organizację pracy zespołowej, a także prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu tworzenia innowacji. Program studiów uwzględnia prognozy rozwoju rynku IT oraz opinie ekspertów z otoczenia gospodarczego. Z tego względu absolwenci kierunku Cyberbezpieczeństwo są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy – zarówno jako kompetentni inżynierowie jak i specjaliści na szczeblu kierowniczym, chętnie zatrudniani w firmach mających świadomość wagi cyberbezpieczeństwa w działalności gospodarczej czy instytucjach publicznych i organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Kierunek Cyberbezpieczeństwo wspomaga rozwój indywidualnych zainteresowań i kompetencji studentów. Realizowane jest to m.in. poprzez szeroki zakres poruszanej tematyki dotyczącej cyberbezpieczeństwa, indywidualny wybór przedmiotów obieralnych, wsparcie przedsiębiorczości czy rozwój własnych projektów. Absolwenci mają możliwość dalszego kontynuowania kształcenia – zdobyta wiedza umożliwia odbywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa i zdobywanie certyfikatów. Chętni mogą kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej i prowadzić badania w zespołach naukowych, pod okiem doświadczonych naukowców.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Marcin Niemiec, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 66/2023 z dnia 31 maja 2023 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza kryminalistyczna danych cyfrowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Capture the Flag (CTF)
Ćwiczenia projektowe: 50
Zajęcia warsztatowe: 10
4 Zaliczenie O
Analiza danych i uczenie maszynowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Badanie wydajności systemów
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 40
4 Zaliczenie O
Ochrona systemów i sieci
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
Zajęcia seminaryjne: 6
3 Zaliczenie O
Zarządzanie i ekonomia projektów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Etyka i prawo w cyberbezpieczeństwie
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Kryptografia postkwantowa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Metodyka prowadzenia prac B+R
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Przedmioty obieralne semestr 2
Suma godzin kontaktowych: 225
20 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Warsztaty dyplomowe
Wykład: 4
Ćwiczenia projektowe: 46
2 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne semestr 3
Suma godzin kontaktowych: 100
8 Zaliczenie O