A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Nauki o Ziemi i środowisku

Geofizyka

Kierunek Geofizyka ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Absolwenci są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach geofizycznych, geologicznych i górniczych. Posiadają też kwalifikacje pozwalające podjąć pracę naukową w szkołach wyższych, instytutach PAN i jednostkach badawczo-rozwojowych.
Absolwenci kierunku Geofizyka znajdą pracę w przedsiębiorstwach o profilu geofizycznym i geologicznym oraz górniczym. Mogą samodzielnie pracować w terenie prowadząc prace pomiarowe. Mogą także pracować jako projektanci systemów do przetwarzania i interpretacji danych geofizycznych oraz geologiczno-górniczych. Ponadto mogą podjąć pracę w obserwatoriach geofizycznych oraz obsługiwać sieci sejsmometryczne w kopalniach węgla kamiennego i miedzi.
Jako osoby posiadające dobrą znajomość nauk ścisłych oraz narzędzi informatycznych mogą podjąć pracę także w innych instytucjach wymagających wyższego wykształcenia technicznego.

Opiekun kierunku: dr inż. Anna Kwietniak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Techniki wizualizacji danych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Podstawy geometrii i grafiki komputerowej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Aplikacje obliczeniowe I
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
3 Zaliczenie O
Geologia ogólna
Wykład: 30
Zajęcia praktyczne: 30
4 Egzamin O
Geodezja
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 30
2 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Technologie informacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mineralogia i petrografia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Fizyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
WF
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Aplikacje obliczeniowe II
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Geofizyka ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
7 Egzamin O
AutoCAD
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Kartografia
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy GIS i teledetekcji
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Petrofizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Matematyka III
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Teoria sygnałów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
WF
Zajęcia praktyczne: 15
- Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Blok obieralny 1, III semestr Geofizyka
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Blok obieralny 2, III semestr Geofizyka
Ćwiczenia laboratoryjne: 75
5 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody elektryczne i elektromagnetyczne I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Grawimetria
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
WF
Zajęcia praktyczne: 15
- Zaliczenie O
Metody sejsmiczne I
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Geologia regionalna
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Hydrogeologia
Wykład: 15
Zajęcia praktyczne: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy B2; semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Blok obieralny 3, IV semestr Geofizyka
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Blok obieralny 4, IV semestr Geofizyka
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody sejsmiczne II
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Metody elektryczne i elektromagnetyczne II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Metody radarowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Geochemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Geofizyka otworowa I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Geotechnika
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Zarys geologii złóż
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Blok obieralny 5, V semestr Geofizyka
Wykład: 60
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Zajęcia terenowe z metod geofizycznych
Zajęcia praktyczne: 60
3 Zaliczenie O
Geofizyka otworowa II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Egzamin O
Magnetometria
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Blok obieralny 6, VI semestr Geofizyka
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Blok obieralny 7, VI semestr Geofizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Blok obieralny 8, VI semestr Geofizyka
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Blok obieralny 9, VI semestr Geofizyka
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Blok obieralny przedmiów humanistycznych i ekonomicznych 6 poziom
Wykład: 60
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Blok obieralny 10, VII semestr Geofizyka
Suma godzin kontaktowych: 80
9 Zaliczenie O
Blok obieralny 11, VII semestr Geofizyka
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O
Blok obieralny 12, VII semestr Geofizyka
Wykład: 30
2 Zaliczenie O