A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria chemiczna

Technologia Chemiczna (kierunek wspólny - WIMiC)

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia I stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Kierunek Technologia Chemiczna należy do obszaru wiedzy związanej zarówno z naukami technicznymi, jak i ścisłymi. Jego odniesienie praktyczne w gospodarce związane jest z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i użytkowaniem różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacją urządzeń, w których zachodzą te procesy. Odniesieniem i zapleczem naukowym kierunku jest dyscyplina naukowa Inżynieria Chemiczna usytuowana zarówno w dziedzinie nauk chemicznych, jak i technicznych. Dzięki osiągnięciu powyższych celów kształcenia absolwenci kierunku Technologia Chemiczna będą poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 24 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 12/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna i nieorganiczna
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8 Egzamin O
Grafika inżynierska wspomagana komputerowo
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Elementy matematyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Elementy fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Propedeutyka nauk materiałowych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Zarys technologii chemicznej
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Przedmioty humanizujące obieralne
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
9 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
9 Zaliczenie O
Blok obieralny specjalizujący
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Maszynoznawstwo ceramiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O
Krystalografia z elementami rentgenografii
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
6 Egzamin O
Chemia fizyczna i termodynamika I
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
6 Egzamin O
Chemia organiczna
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy, semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Technologie chemiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauka o materiałach
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O
Elektrotechnika z elektroniką
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Procesy technologiczne w praktyce przemysłowej
Wykład: 30
Zajęcia terenowe: 30
3 Zaliczenie O
Chemia fizyczna i termodynamika II
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Chemia krzemianów z elementamii krystalochemii
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 45
4 Egzamin O
Technologie informacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Podstawy projektowania komputerowego
Ćwiczenia projektowe: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy, semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Surowce naturalne i syntetyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Metody badań struktury i mikrostruktury
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Automatyka użytkowa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Technologia materiałów budowlanych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
6 Egzamin O
Biotechnologia
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr zimowy
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Procesy cieplne i przepływowe
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Instrumentalne metody analizy
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Technologia szkła
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
6 Egzamin O
Technologia ceramiki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
6 Egzamin O
Technologia materiałów wiążących i betonów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
6 Egzamin O
Inżynieria chemiczna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2030/2031

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok Specjalistyczny
Suma godzin kontaktowych: 135
26 Egzamin O
Blok obieralny - Zarządzanie
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Blok obieralny - Komunikacja interpersonalna
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O