A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia magisterskie II stopnia Nauki chemiczne

Chemia w Kryminalistyce

Celem kształcenia studentów na kierunku Chemia w Kryminalistyce jest przekazanie wiedzy z zakresu zastosowań chemii w kryminalistyce i kryminologii, w tym zagadnień analizy śladowej, analizy sądowej, analizy chemicznej próbek dowodowych, zagadnień prawnych. Po ukończeniu studiów absolwenci są specjalistami z zakresu analizy chemicznej, w tym analizy śladowej, tak istotnej w badaniach kryminalistycznych. Absolwenci posiadają także umiejętności oceny zjawisk społecznych związanych z zagrożeniami kryminalnymi, rozumieją mechanizmy popełniania czynów zabronionych, umieją wyjaśnić zjawisko przestępczości. Studia na kierunku Chemia w Kryminalistyce są realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia PBL (ang. Problem Based Learning) umożliwiając studentom rozwiązywanie realnych problemów oraz rozwój umiejętności miękkich, pracę w grupie. Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym czy szkolnictwie, firmach biotechnologicznych, laboratoriach kryminalistycznych Policji, konsorcjach typu “biocentrum” oraz wyższych uczelniach, czy instytutach badawczych w kraju i za granicą.

Opiekun kierunku: dr inż. Marek Smoluch

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 139/2019 z dnia 25 września 2019 r.

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot obieralny(Ł) I - semestr letni
Suma godzin kontaktowych: 15
1 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny(Ł) II - semestr letni
Wykład: 7
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
1 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny(Ł) III- semestr letni
Wykład: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Etyka zawodowa
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Chemia sądowa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Egzamin O
Techniki kryminalistyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Analiza chromatograficzna GC
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
1 Zaliczenie O
Ekspercka ocena zdarzeń I
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Authentication of products
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Psychoactive compounds - chemistry and detection
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 2
Zajęcia seminaryjne: 2
2 Zaliczenie O
Biometria w kryminalistyce
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Chemometria i elementy logiki
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
1 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot obieralny(Kr) I - semestr zimowy
Suma godzin kontaktowych: 15
1 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny(Kr) II - semestr zimowy
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny(HS) - semestr zimowy
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O
Związki psychoaktywne-farmakologia i metabolizm
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Ekspercka ocena zdarzeń II
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Analityka kryminalistyczna w skali nano
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Analiza chromatograficzna LC
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Wprowadzenie do offline’owej analizy cyfrowych nośników danych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Metody instrumentalne w analizie kryminalistycznej II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Egzamin O
Toksykologia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Biologia z genetyką
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Język angielski B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Laboratorium dyplomowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
4 Zaliczenie O
Wykłady monograficzne
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Działalność gospodarcza i prawo pracy
Wykład: 30
2 Zaliczenie O