A A A
pl | en
2023/2024 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Matematyka

Matematyka

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne I stopnia (licencjackie). Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Uniwersalny charakter matematyki jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz doskonale rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka. Absolwenci studiów I stopnia podejmują studia matematyczne na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Ponadto, przygotowanie uzyskane podczas studiów umożliwia kontynuację edukacji na poziomie drugiego stopnia na innych kierunkach (ekonomia, zarządzanie, studia informatyczne).

Opiekun kierunku: dr Maria Malejki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 21/2022 z dnia 2 marca 2022 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 14/2023 z dnia 1 lutego 2023 r.

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa z geometrią I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8 Egzamin O
Analiza matematyczna I
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O
Wstęp do logiki i teorii mnogości
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Podstawy programowania I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa z geometrią II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8 Egzamin O
Podstawy programowania II
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w semestrze 2
Suma godzin kontaktowych: 180
16 Egzamin O
JĘZYK OBCY w semestrze 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych 1
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Równania różniczkowe zwyczajne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w semestrze 3
Suma godzin kontaktowych: 180
16 Egzamin O
JĘZYK OBCY w sem. 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych 2
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza zespolona
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Wstęp do matematyki dyskretnej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Wstęp do równań różniczkowych cząstkowych
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O
NARZĘDZIA INFORMATYKI
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
JĘZYK OBCY w sem. 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do analizy numerycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Seminarium licencjackie I
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie W
Wybrane pakiety do analizy danych
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
2 Zaliczenie O
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
Suma godzin kontaktowych: 120
10 Egzamin O
PRZEDMIOTY OBIERALNE w semestrze 5
Suma godzin kontaktowych: 120
10 Egzamin O

Semestr letni, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bazy danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Seminarium licencjackie II
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
10 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
3 Zaliczenie O
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w semestrze 6
Suma godzin kontaktowych: 120
10 Egzamin O