A A A
pl | en
2022/2023 Niestacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Elektrotechnika

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta, koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką.
Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są znacznie podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Automatyka i metrologia)
Zobacz pełny opis kierunku (Elektroenergetyka)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Automatyka i metrologia

Semestr zimowy, 2022/2023

Elektroenergetyka

Semestr zimowy, 2022/2023

Automatyka i metrologia

Semestr letni, 2022/2023

Elektroenergetyka

Semestr letni, 2022/2023

Automatyka i metrologia

Semestr zimowy, 2023/2024

Elektroenergetyka

Semestr zimowy, 2023/2024

Automatyka i metrologia

Semestr letni, 2023/2024

Elektroenergetyka

Semestr letni, 2023/2024