A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria lądowa, geodezja i transport

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych

Program studiów obejmuje treści programowe związane z rewitalizacją terenów zdegradowanych, szczególnie w wyniku antropopresji. W programie studiów II stopnia znajdują się zagadnienia dotyczące remediacji oraz przywracania stosunków wodnych, waloryzacji krajobrazu i oceny chłonności, modeli organizowania procesów rewitalizacji, z uwzględnieniem ochrony i adaptacji dziedzictwa przemysłu, zasad lokalizacji budowli i infrastruktury technicznej na terenach zdegradowanych, analiz ekonomiczno-finansowych oraz metod oceny opłacalności projektów, metod badań społecznych i partycypacji społecznej. Ponadto studia II stopnia kierunku Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie doboru i wykorzystania odpowiednich metody pomiarowych oraz optymalizacji procesów naprawczych w zakresie kierunku studiów, sporządzania raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz procedowania uzyskania decyzji środowiskowej, wykonania waloryzacji krajobrazu i analizy widokowej, opracowania koncepcji rewitalizacji wraz z rozwiązaniami programowo-przestrzennymi i organizacyjno-finansowymi, uwzględniającymi ochronę dziedzictwa przemysłu, oceny opłacalności inwestycji, a także doboru metody badań społecznych. Absolwenci kierunku mogą pracować jako: specjaliści ds. rewitalizacji terenów zdegradowanych, laboranci i kadra naukowo-badawcza, kierownicy projektów, specjaliści ds. oceny oddziaływania na środowisko, analitycy finansowi, obsługa inwestorów w procesie rewitalizacji, konsultanci ds. rewitalizacji, właściciele firm. Kierunek Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych posiada Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością" oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia".

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Budownictwo i infrastruktura techniczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Dziedzictwo przemysłu a rewitalizacja
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Fizyka współczesna
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Planowanie przestrzenne z elementami kartografii
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Procedury oceny oddziaływania na środowisko
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Stateczność skarp i zboczy
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Egzamin O
Technologie rekultywacji
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Zarys górnictwa odkrywkowego i otworowego
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Zarys górnictwa podziemnego
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analizy ekonomiczne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Architektura krajobrazu
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Modele i procedury rewitalizacji
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Remediacja
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Techniki kosztorysowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
C. Przedmioty obieralne kierunkowe
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
Język obcy specjalistyczny
Lektorat: 30
2 Egzamin O
D. Przedmioty kierunkowe obieralne
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
D. Przedmioty kierunkowe obieralne
Suma godzin kontaktowych: 60
4 Zaliczenie O
H. Przedmiot humanistyczno-społeczny II
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
O. MODUŁY OBCOJĘZYCZNE OBIERALNE (II st.)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O