A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

Celem kształcenia na kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie jest zapewnienie absolwentowi praktycznych umiejętności inżynierskich koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z dziedziną mikroelektroniki i najnowszymi technologiami półprzewodnikowymi. Absolwenci kierunku otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i projektowania systemów mikroelektronicznych.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Szczygieł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 22/2022 z dnia 2 marca 2022 r.

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy telekomunikacji cyfrowej
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Budowanie aplikacji wielowątkowych
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Egzamin O
Projektowanie zaawansowanych bloków analogowych VLSI dla systemów sensorowych
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Egzamin O
Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie W
Moduł obieralny 1, ME, sem. 1
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Moduł obieralny 2, ME, sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 88
6 Zaliczenie O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 42
4 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Programowanie systemów elektroniki samochodowej
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Verification of Digital Integrated Circuits
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Specjalistyczne źródła informacji
Konwersatorium: 3
1 Zaliczenie O
Dobrowolne zajęcia z WF, ME, sem. 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 28
- Zaliczenie W
Język obcy (B2+, egzamin)
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Moduł obieralny 3, ME, sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 118
10 Zaliczenie O
Moduł obieralny 4, ME, sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 30
4 Zaliczenie O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 2
Ćwiczenia projektowe: 28
Zajęcia seminaryjne: 14
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny, ME, sem. 3
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny 5, ME, sem. 3
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny 6, ME, sem. 3
Suma godzin kontaktowych: 60
3 Zaliczenie O