A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Nauki fizyczne

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce

Kierunek Mikro- i Nanotechnologie w biofizyce zorientowany jest na kształcenie w zakresie technologii, rozumianej jako ogół procesów związanych z wytwarzaniem, charakteryzacją i modelowaniem właściwości materiałów o rozmiarach sub-mikronowych. Materiały takie znajdują coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej inżynierii (bio)materiałowej, ochronie środowiska, a także w różnych gałęziach przemysłu (m.in.: elektronicznego, energetycznego, farmaceutycznego, medycznego, spożywczego). Absolwenci kierunku mogą starać się o pracę w różnorodnych branżach, dla których istotą działania jest m.in. przetwórstwo materiałów, mechanika precyzyjna, optyka, elektronika, kontrola struktury materii na poziomie molekularnym, otrzymywanie cienkich warstw oraz mikro- i/lub nano- (bio)struktur o zadanych własnościach (np. elektrycznych, magnetycznych, optycznych, mechanicznych, redoksowych, antyoksydacyjnych) w celu wytwarzania (bio)sensorów i (bio)nośników, praca z urządzeniami wysokiej próżni, obsługa zaawansowanej aparatury do badań fizycznych i/lub chemicznych czy też modelowanie i umiejętności informatyczne. W większości są to oczekiwania pracodawców wobec zawodu nanotechnologa, w Polsce wprowadzonego w 2015 r. Obecnie zapotrzebowanie pracodawców, również zagranicznych, znacznie przewyższa liczbę pracowników z takimi kwalifikacjami, co potwierdzają targi przemysłowe ITM Polska, które pokazują, że zawód nanotechnolog jest deficytowy. Kierunek wychodzi naprzeciw rosnącym i zmiennym potrzebom innowacyjnego sektora biznesowego oraz naukowego skupionego wokół nanotechnologii i zaawansowanych technologii, do których zaliczają się m.in. nanomateriały, nanoelektronika, nanofotonika, nanobiotechnologie, czy nanomedycyna, nanofarmacja, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Opiekun kierunku: dr hab. Renata Szymańska

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 94/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 12/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika i fizyka statystyczna
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O
Matematyka 1
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Matematyczne metody fizyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Wprowadzenie do informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elektromagnetyzm i optyka
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Matematyka 2
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Podstawy chemii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Wprowadzenie do biomechaniki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do fizyki kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Laboratorium fizyczne 1
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Matematyka 3
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
6 Egzamin O
Chemia organiczna z elementami biochemii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Biofizyka procesów życiowych
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Konwersatorium: 15
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Pakiet obliczeniowy MATLAB i jego zastosowania
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Laboratorium fizyczne 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wprowadzenie do elektroniki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Wstęp do fizyki materiałów polimerowych
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Zajęcia seminaryjne: 10
3 Zaliczenie O
Biofizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Podstawy biotechnologii
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Procesy transportu w środowisku
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy B2 (E)
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Moduły obieralne MNB1.4
Suma godzin kontaktowych: 55
7 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Laboratorium elektroniczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wprowadzenie do nanotechnologii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Konwersatorium: 15
7 Zaliczenie O
Mikrotomografia
Wykład: 22
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Konwersatorium: 8
4 Zaliczenie O
Biofizyka organizmów autotroficznych
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
2 Zaliczenie O
Moduły obieralne MNB1.5
Suma godzin kontaktowych: 145
10 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Struktura elektronowa fazy skondensowanej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Bioenergetyka i bionika
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
6 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Moduły obieralne MNB1.6
Suma godzin kontaktowych: 145
11 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Moduły obieralne MNB1.7
Suma godzin kontaktowych: 180
15 Zaliczenie O