A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Nauki fizyczne

Fizyka Medyczna

Kierunek Fizyka Medyczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii medycznych oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych oraz wybranych elementów medycznych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako fizycy medyczni w szpitalach, jako inżynierowie w firmach sektora związanego z aparaturą medyczną, inspektorzy w placówkach Sanepidu, inspektorzy ochrony radiologicznej, statystycy w firmach biomedycznych. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, także w szpitalach oraz w sektorach gospodarki związanych z produkcją lub dystrybucją aparatury medycznej, w instytucjach wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Aleksandra Jung

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 10/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika i fizyka statystyczna
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8 Egzamin O
Matematyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5 Egzamin O
Matematyczne metody fizyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Podstawy chemii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Zaliczenie O
Podstawy informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Propedeutyka nauk medycznych
Wykład: 20
Zajęcia seminaryjne: 10
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elektromagnetyzm i optyka
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8 Egzamin O
Matematyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5 Egzamin O
Statystyka inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3 Zaliczenie O
Chemia organiczna
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Anatomia
Wykład: 20
Zajęcia warsztatowe: 10
3 Egzamin O
Fizjologia
Wykład: 30
2 Egzamin O
Histologia
Wykład: 15
1 Egzamin O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do fizyki atomowej i kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Laboratorium fizyczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Matematyka 3
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5 Egzamin O
Programowanie proceduralne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Zaliczenie O
Biofizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Biochemia
Wykład: 30
Zajęcia warsztatowe: 15
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Moduły obieralne FMD1.3
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki i techniki jądrowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
6 Egzamin O
Matematyka 4
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Podstawy fizyki medycznej
Wykład: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
2 Zaliczenie O
Podstawy elektroniki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Biochemia
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Cytofizjologia
Wykład: 20
Zajęcia warsztatowe: 10
2 Zaliczenie O
Genetyka ogólna
Wykład: 45
2 Zaliczenie O
Język obcy B2 (E)
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Biologia molekularna
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Dozymetria promieniowania jonizującego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Patologia komórki
Wykład: 15
Zajęcia warsztatowe: 30
3 Egzamin O
Radiochemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Moduły obieralne FMD1.5
Suma godzin kontaktowych: 160
16 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Statystyka matematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Laboratorium zaawansowanych technik jądrowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Chemia radiacyjna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Egzamin O
Podstawy radiofarmakologii i medycyny nuklearnej
Wykład: 15
2 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
6 Zaliczenie O
Moduły obieralne FMD1.6
Suma godzin kontaktowych: 75
10 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bioenergetyka
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Ochrona radiologiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Egzamin O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Moduły obieralne FMD1.7
Suma godzin kontaktowych: 90
8 Zaliczenie O