A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Nauki fizyczne

Fizyka Techniczna

Kierunek Fizyka Techniczna nastawiony na kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii oraz badań naukowych, łączący w sobie solidną wiedzę inżynierską z podstawami nauk ścisłych doskonale wpisuje się w rozwój zakładanej zarówno w strategii AGH, jak i promowanej przez MNiSW gospodarki opartej na wiedzy. Kształtowanie programu studiów odbywa się we współpracy z działającą przy WFiIS Radą Społeczną, a także poprzez bilateralne kontakty z przedstawicielami firm, z którymi wydział współpracuje na poziomie prowadzenia zajęć przez pracowników tych firm, czy też wykonywania prac dyplomowych pod opieką tych pracowników. Absolwenci mogą pracować jako inżynierowie w przemyśle oraz w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii. Ponadto mogą znaleźć pracę w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości oraz w innych sektorach gospodarki wymagających jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Agnieszka Obłąkowska-Mucha, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 93/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 70/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8 Egzamin O
Matematyka 1
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Matematyczne metody fizyki 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elektromagnetyzm i optyka
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8 Egzamin O
Matematyka 2
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
6 Egzamin O
Statystyka inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 10
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
3 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Programowanie proceduralne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmioty obieralne HES (E) I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do fizyki kwantowej i statystycznej
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
6 Egzamin O
Laboratorium fizyczne 1
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Matematyka 3
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5 Egzamin O
Język C++
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Zaliczenie O
Pakiety obliczeniowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Komputeryzacja pomiarów
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy B2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki jądrowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Laboratorium fizyczne 2
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Zaliczenie O
Matematyczne metody fizyki 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
5 Zaliczenie O
Statystyka matematyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Teoria obwodów i sygnałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Język obcy B2 (E)
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne HES (HS) I
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki ciała stałego
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Podstawy fizyki środowiska
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Laboratorium technik jądrowych
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Układy elektroniczne
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
7 Egzamin O
Moduły obieralne FTC1.5
Suma godzin kontaktowych: 120
9 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy fizyki teoretycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 18
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
4 Egzamin O
Ochrona radiologiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 6
4 Egzamin O
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 33
Ćwiczenia projektowe: 12
5 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
6 Zaliczenie O
Moduły obieralne FTC1.6
Suma godzin kontaktowych: 180
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Moduły obieralne FTC1.7
Suma godzin kontaktowych: 177
16 Zaliczenie O