A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Nauki fizyczne

Nanoinżynieria Materiałów

Kierunek "Nanoinżynieria materiałów" pozwoli absolwentowi na uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki. W szczególności, nanomateriały o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym (kropki kwantowe w wyświetlaczach LCD i OLED; układy opto-elektroniczne; sensory i przetworniki), kosmetycznym (filtry UV, barwniki), chemicznym (kataliza w różnorakich reakcjach; modyfikowanie właściwości tworzyw i polimerów; pokrycia funkcjonalne), farmaceutycznym (inteligentne dostarczanie leków; terapie anty-nowotworowe; pokrycia biokompatybilne na implanty), metalurgicznym (pokrycia ochronne i funkcjonalne), energetycznym (magazynowanie i konwersja energii) oraz przemyśle tzw. wysokich technologii. Ta ostatnia dziedzina jest bodaj najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu oferującą produkty będące do niedawna w sferze science-fiction. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w inżynierii na poziomie atomowym (nanoinżynierii) pozwalającej na miniaturyzację układów już znanych oraz wytwarzanie nowych, inteligentnych materiałów i układów. Studenci oprócz zapoznania się z zagadnieniami związanymi z nanomateriałami i nanostrukturami zdobędą umiejętności pracy z zaawansowanymi urządzeniami i metodami obliczeniowymi służącymi do wytwarzania, badania, funkcjonalizacji oraz projektowania i optymalizacji układów o możliwościach wykraczających poza obecny stan techniki. Program studiów czerpie z zaplecza naukowego dwóch wydziałów AGH: Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, które posiadają najwyższą kategorię naukową A+, co gwarantuje najwyższy poziom kształcenia.

Studia pierwszego stopnia na kierunku "Nanoinżynieria materiałów" mają na celu wypromowanie i wprowadzenie na rynek pracy grupy dobrze i wszechstronnie wykształconych inżynierów ukierunkowanych na zastosowania badań podstawowych w innowacyjnych gałęziach gospodarki opartych na nanoinżynierii.

Należy podkreślić, że wiedza zdobyta przez uczestników tych studiów wpisuje  się w obecnie panujące trendy w wiodących gospodarkach światowych. Tym samym perspektywa zatrudnienia absolwentów kierunku "Nanoinżynieria materiałów" w sektorze państwowym, prywatnym bądź w jednostkach badawczo-rozwojowych w kraju i zagranicą  staje się realna, gdyż specjaliści tej klasy będą poszukiwani przez pracodawców w celu zwiększenia konkurencyjności ich firm na rynku nowoczesnych materiałów i technologii.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Bartłomiej Spisak, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 33/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 11/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika i termodynamika
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 60
9 Egzamin O
Wprowadzenie do informatyki
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
6 Zaliczenie O
Matematyka 1
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
8 Egzamin O
Matematyczne metody fizyki 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elektromagnetyzm i optyka
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8 Egzamin O
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
7 Egzamin O
Matematyczne metody fizyki 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Blok przedmiotów obieralnych - Język obcy
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Statystyka
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wstęp do fizyki kwantowej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Laboratorium fizyczne
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
7 Zaliczenie O
Termodynamika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Matematyka 3
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 45
6 Egzamin O
Chemia nieorganiczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych - Język obcy
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Drgania i fale
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O
Chemia fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
7 Egzamin O
Krystalografia
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych - Język obcy
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Moduły obieralne JNAI1.4
Suma godzin kontaktowych: 60
8 O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wprowadzenie do nanotechnologii
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Konwersatorium: 15
6 Zaliczenie O
Metody badań nanomateriałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Zagrożenia w nanotechnologii
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Język C++
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Zaliczenie O
Moduły obieralne JNAI1.5
Suma godzin kontaktowych: 60
8 O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika kwantowa
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Chemia nanomateriałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
6 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych - sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 120
10 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych HES 1 - sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych HES 2 - sem. 6
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Moduły obieralne JNAI1.7
Suma godzin kontaktowych: 120
15 O