A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

Kierunek Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe ma na celu wykształcenie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, gotowych do sprostania wymogom stawianym przed inżynierem zarówno w regionie, Polsce, jak i innych krajach Europy i Świata. Istnieje bowiem bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów branży zajmującej się szeroko rozumianą geoinżynierią i górnictwem otworowym. Absolwent studiów I stopnia posiada zatem wiedzę z zakresu fizyki przepływów płynów w ośrodkach porowato-szczelinowych, zagadnień z zakresu inżynierii złożowej, wybranych zagadnień z zakresu geologii ogólnej i hydrogeologii, geologii naftowej dotyczącą systemów naftowych oraz występowania złóż węglowodorów, badań geofizycznych związanych z rozpoznawaniem struktur węglowodorów i wód podziemnych, mechaniki górotworu oraz mechaniki płynów, testowania odwiertów i interpretacji wyników testów, wiertnictwa naftowego, hydrogeologicznego, podziemnego, geoinżynieryjnego oraz poszukiwawczo-rozpoznawczego, eksploatacji otworowej płynnych surowców energetycznych, prowadzenia symulacji komputerowych procesów eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód podziemnych, modelowania i symulacji metod intensyfikacji wydobycia surowców energetycznych, eksploatacji systemów transportu ropy naftowej i gazu ziemnego, podstaw gazownictwa ziemnego, podstaw ochrony środowiska w górnictwie otworowym.
Absolwenci kierunku mogą pracować jako osoby dozoru i nadzoru prac geologicznych i górniczych polegających na: wykonywaniu różnego rodzaju otworów wiertniczych: poszukiwawczych, studziennych, naftowych, geotermalnych i przewiertów, eksploatacji otworowej oraz prac geoinżynieryjnych, jako projektanci i konstruktorzy instalacji związanych z eksploatacją ropy naftowej, gazu ziemnego, wód podziemnych oraz ciepła Ziemi, osoby nadzoru górniczego w urzędach górniczych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, konsultanci ds. problematyki zasobów energetycznych i ochrony środowiska, pracownicy biur projektów gazownictwa, pracownicy uzdrowiskowych zakładów górniczych, pracownicy firm geoinżynieryjnych, zakładów geotermalnych, osoby nadzoru BHP i ochrony środowiska w górnictwie otworowym, osoby nadzorujące proces wydobycia płynnych surowców energetycznych, inżynierowie nadzorujący udostępnienie i eksploatację wód podziemnych i ciepła Ziemi. Absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na studiach II stopnia oraz w ramach aktualnej bazy studiów podyplomowych organizowanych przez Wydział.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jan Ziaja, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Geologia
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
5 Egzamin O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Zarys górnictwa otworowego
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
BHP i ergonomia I w górnictwie otworowym
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Górnictwo
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Geometria i grafika inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
Ochrona środowiska
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Geologia złóż węglowodorów
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Informatyka w przemyśle naftowym
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny semestr 2
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Mechanika
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Chemia organiczna
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7 Egzamin O
Język obcy (GO) - zaliczenie
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 1 semestr 3
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Wiertnictwo
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 2 semestr 3
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Mechanika płynów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Metody matematyczne w górnictwie otworowym
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Język obcy (GO) - egzamin
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Termodynamika
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Hydrogeologia i geologia inżynierska
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny 1 semestr 4
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 2 semestr 4
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Hydromechanika
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Podstawy inżynierii złożowej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
5 Egzamin O
Prawo geologiczne, górnicze, wodne i budowlane
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Przedmiot obieralny w języku angielskim semestr 5
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 75
6 Zaliczenie O
Podstawy gazownictwa ziemnego
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Eksploatacja złóż wód podziemnych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny 1 semestr 5
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy eksploatacji złóż gazu
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Technologia płynów wiertniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych semestr 6
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 45
6 Zaliczenie O
Technologie uszczelniania górotworu
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Magazynowanie i transport ropy
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Geoinżynieria I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
5 Egzamin O
Podstawy eksploatacji złóż ropy
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
GiGO grupy obieralne, studia stacjonarne
Suma godzin kontaktowych: 225
30 Zaliczenie O