A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Materiałowa

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Materiałowa jest uzyskanie przez absolwenta umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu inżynierii materiałowej oraz nauki o ceramicznych, polimerowych i kompozytowych materiałach inżynierskich. Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W oparciu o znajomość kryteriów doboru materiałów oraz technologii wytwarzania i kształtowania ich właściwości, absolwent dysponuje wiedzą z zakresu projektowania materiałowego różnych produktów, metod kształtowania i badania struktury i właściwości materiałów, a także technologii ich wytwarzania. Absolwent naszego Wydziału jest przygotowany do pracy w przemyśle opartym na materiałach kompozytowych, biomateriałach, nanomateriałach, materiałach dla elektroniki, materiałach dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska. Absolwenci kierunku Inżynieria Materiałowa są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki np. w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej i kosmetycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki może poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi do których należą m.in.: SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”.

Kierunek Inżynieria Materiałowa corocznie znajduje się na czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość naszych absolwentów znajduje pracę zgodnie z kierunkiem kształcenia.

Po ukończeniu studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa absolwent ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na tym samym kierunku (mobilność pionowa).

Opiekun kierunku: dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.,
zmieniony Uchwałą Senatu nr 30/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Wstęp do fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Grafika inżynierska wspomagana komputerowo
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Propedeutyka nauk materiałowych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wstęp do matematyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
9 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Matematyka kurs
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Chemia
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Język obcy, semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O
Chemia organiczna
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
7 Egzamin O
Chemia fizyczna
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O
Krystalografia i krystalochemia
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 45
7 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy, semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauka o materiałach
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Wykład: 30
Zajęcia terenowe: 30
3 Zaliczenie O
Elektrotechnika z elektroniką
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Fizykochemia ciała stałego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
5 Egzamin O
Informatyka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy, semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyczne podstawy technologii materiałowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
6 Egzamin O
Nanomateriały i nanotechnologie
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Transport masy i ciepła
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie O
Metody badań składu chemicznego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Elektrochemia ciała stałego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Zajęcia seminaryjne: 60
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materiały ceramiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Materiały kompozytowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Materiały polimerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo techniczne
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Materiały i Technologie I
Wykład: 60
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materiały metaliczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Metody badań materiałów
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
3 Zaliczenie O
Zarządzanie jakością
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Ochrona przed korozją
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Seminarium inżynierskie
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Wstęp do filozofii przyrody
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O