A A A
pl | en
2022/2023 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Metali Nieżelaznych

Celem kształcenia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej obejmującej procesy odlewania, metalurgii proszków, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki powierzchniowej materiałów. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
Absolwent studiów I stopnia kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych może kontynuować kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria Metali Nieżelaznych na Wydziale Metali Nieżelaznych, jak również na drugim stopniu na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z dyscypliną inżynieria materiałowa oraz inżynieria mechaniczna.

 

Opiekunowie kierunku: dr hab. inż. Beata Leszczyńska-Madej, prof. AGH, dr hab. inż. Andrzej Mamala, prof. AGH

 

Zobacz pełny opis kierunku

 

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Matematyka I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Rynek metali
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Rysunek techniczny
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wstęp do inżynierii metalurgicznej
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wstęp do nauki o materiałach i technologie materiałowe
Wykład: 60
4 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Gospodarka o obiegu zamkniętym
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Komputerowe wspomaganie projektowania I
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
2 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Podstawy krystalografii
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne I
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Język obcy sem. 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 2 (studia I stopnia)
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia fizyczna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
7 Egzamin O
Komputerowe wspomaganie projektowania II
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
4 Egzamin O
Metody badań materiałów
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
3 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej i etyka zawodowa
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
2 Zaliczenie O
Statystyka dla inżynierów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne II
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy sem. 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmioty z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych sem. 3 (studia I stopnia)
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody i techniki pomiarowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Podstawy automatyzacji procesów produkcyjnych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Podstawy termodynamiki technicznej
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Wychowanie fizyczne III
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Przedmioty podstawowe IMN
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Przedmioty kierunkowe IMN
Suma godzin kontaktowych: 180
13 Egzamin O
Język obcy sem. 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmioty kierunkowe IMN
Wykład: 60
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
7 Egzamin O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 295
23 O
Przedmioty obieralne IMN: ekonomiczne
Wykład: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Inżynieria jakości
Wykład: 15
1 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Przedmioty kierunkowe IMN
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 270
20 O

Semestr zimowy, 2025/2026

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 20
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: inżynieria produkcji
Ćwiczenia projektowe: 15
1 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne IMN: semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 165
12 Zaliczenie O