A A A
pl | en
2021/2022 Niestacjonarne Studia licencjackie I stopnia Nauki o zarządzaniu i jakości

Informatyka i Ekonometria

Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH) to kierunek mający bezpośredni związek z praktyką gospodarczą, kształcący profesjonalistów w obszarze analityki danych w organizacjach przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii informacyjnych. Kształcenie trwa sześć semestrów zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata, w ramach których przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności jej wykorzystania w warunkach zmienności otoczenia. Informatyka i Ekonometria to kierunek, który przygotowuje studentów do wykonywania w przyszłości obowiązków analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne. Umożliwia nabycie umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania. Absolwent studiów I stopnia (licencjat) kierunku Informatyka i Ekonometria Wydziału Zarządzania AGH jest przygotowany do wykonywania obowiązków analityka danych w przedsiębiorstwach i organizacjach, a także specjalisty w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych wspomagających decyzje zarządcze oraz ekonomiczne. Absolwent dysponuje podstawową wiedzą merytoryczną z zakresu szeroko rozumianej ekonomii, zarządzania i finansów, zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych w skali mikro- i makroekonomicznej. Absolwent posiada wiedzę na temat dostępnych rozwiązań teleinformatycznych oraz środków zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Posiada on również umiejętności zarządzania sieciami, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, rozszerzających funkcjonalność systemów informatycznych zarządzania, budowania i identyfikacji modeli matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych dla potrzeb analizy danych i prognozowania. Podstawową kompetencją absolwenta jest biegłe posługiwanie się narzędziami informatycznymi, pozwalającymi budować i rozbudowywać informatyczne systemy wspomagania decyzji oraz pakiety obliczeniowe związane ze standardową analityką danych (w oparciu o dostępne modele ekonometryczne). Po ukończeniu studiów I stopnia Informatyki i Ekonometrii Wydział oferuje ich kontynuację na studiach II stopnia (magisterskich) na tym samym kierunku, gwarantując pogłębienie zdobytej wiedzy i szersze jej wykorzystanie w praktyce biznesowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Bartłomiej Gaweł

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 152/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Algorytmy i podstawy logiki
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Podstawy ekonomii
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 14
6 Egzamin O
Podstawy zarządzania
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 14
6 Egzamin O
Prawo gospodarcze
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
3 Zaliczenie O
Rachunek różniczkowy
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
6 Egzamin O
Technologie informacyjne
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bazy danych
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Języki skryptowe
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O
Programowanie komputerów
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Zaliczenie O
Rachunek całkowy i równania różnicowe
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 14
4 Egzamin O
Statystyka opisowa i ekonomiczna
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
6 Egzamin O
Grupa obieralna (2 semestr IiE)
Suma godzin kontaktowych: 48
9 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (1/3)
Lektorat: 15
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Finanse i rachunkowość
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
6 Egzamin O
Programowanie obiektowe
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Egzamin O
Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
6 Egzamin O
Zarządzanie projektami
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
4 Zaliczenie O
Grupa obieralna (3 semestr IiE)
Suma godzin kontaktowych: 48
9 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (2/3)
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Badania operacyjne
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Egzamin O
Ekonometria
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Elementy sztucznej inteligencji
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Metody nieparametryczne w statystyce
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Techniki internetowe
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Egzamin O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Grupa obieralna (4 semestr IiE)
Suma godzin kontaktowych: 32
6 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru B2 niestacjonarne - I stopień - (3/3)
Lektorat: 30
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza i projektowanie systemów informatycznych
Wykład: 12
Ćwiczenia audytoryjne: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
5 Egzamin O
Informatyka ekonomiczna
Zajęcia warsztatowe: 14
2 Zaliczenie O
Inteligencja obliczeniowa
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Egzamin O
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
2 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe - wprowadzenie do badań naukowych
Wykład: 8
Ćwiczenia audytoryjne: 8
2 Zaliczenie O
Statystyczna analiza danych
Wykład: 8
Ćwiczenia projektowe: 8
3 Zaliczenie O
Grupa obieralna (5 semestr IiE)
Suma godzin kontaktowych: 64
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
10 Zaliczenie O
Moduły obieralne w j. obcym - IiE 1 stopień
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Grupa obieralna (6 semestr IiE)
Suma godzin kontaktowych: 80
15 Zaliczenie O