A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Nauki o Ziemi i środowisku

Geoinformatyka

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Geoinformatyka będą posiadać pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi, informatyki oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformatycznych, a także będą potrafić zaprojektować i wykonać innowacyjne produkty geoinformatyczne, w szczególności wszelkiego rodzaju bazy danych przestrzennych, aplikacje ułatwiające pozyskiwanie i obróbkę danych geologicznych, geofizycznych, geotechnicznych, itp, tworzenie map cyfrowych, przestrzennych modeli obiektów, geoportali, itd. Wiedza podparta umiejętnościami praktycznymi pozwoli absolwentom kierunku Geoingormatyka na efektywną komunikacje w interdyscyplinarnych zespołach projektowych oraz podjęcie pracy w instytucjach oraz przedsiębiorstwach działających w sektorze informatyki, geologii, geodezji i kartografii, jak i w innych sektorach gospodarki w działalności związanej z zarządzaniem geoinformacją (np. ochrona środowiska, geoturystyka, leśnictwo, telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, logistyka i transport, planowanie przestrzenne). Nabyte umiejętności stawiania sobie celów naukowych i kierowania ich realizacją pozwolą na podjęcie współpracy z innymi zespołami i stworzą znacznie lepsze perspektywy zatrudnienia, nie tylko w przemyśle, ale także instytucjach naukowych i badawczych w kraju i w Europie.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Mariusz Młynarczuk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Techniki mikroprocesorowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Zaliczenie O
Systemy multimedialne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Aktualne problemy informatyki stosowanej
Zajęcia warsztatowe: 90
4 Zaliczenie O
Systemy geoinformatyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Zaawansowane Techniki Internetowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
4 Zaliczenie O
Wstęp do uczenia maszynowego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny II semestr Geoinformatyka
Suma godzin kontaktowych: 345
26 Zaliczenie O
Język Obcy B2+
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Humanistyczno-społeczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Aktualne problemy informatyki stosowanej II
Zajęcia warsztatowe: 60
3 Zaliczenie O
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O
Prawo i organizacja przedsiębiorstw
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Informatyczne Projekty Zespołowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O