A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria materiałowa

Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich

Program kształcenia realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest przewidziany do szkolenia przyszłej kadry inżynierów z zakresu metalurgii i odlewnictwa ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi. Współpraca z przemysłem pozwala na podniesienie kwalifikacji studentów w zakresie planowania produkcji, technologii i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w oparciu o zastosowanie technik komputerowych i symulacji procesów. Program studiów realizowany na kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich jest dostosowany do standardów dla kierunków technologiczno – informatycznych. Zakres przedmiotów prowadzonych w trakcie studiów obejmuje pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii, procesów technologicznych: w obszarze metalurgii i odlewnictwa oraz nowoczesnych systemów zarządzania produkcją i szeroko pojętej informatyki. Dzięki takiemu rozwiązaniu absolwent kierunku jest konkurencyjny na rynku pracy posiada bowiem umiejętności i wiedzę, poszerzoną w stosunku do typowego absolwenta kierunku informatyka o zasady termodynamiki, prawa mechaniki płynów oraz komputerowe modelowanie procesów termokinetycznych, metod numerycznych i obliczeń stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych, elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn, krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie, komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej. Wiedza, którą dysponuje pozwala w kreatywny sposób rozwiązywać problemy związane z technologią i zarządzaniem. Z tego względu absolwenci kierunku Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich lepiej komponują się w strukturze zespołów, realizujących zadania z zakresu technologii materiałowych lub inżynierii produkcji. Stwarza to im dodatkowe szanse interesującego zatrudnienia w europejskiej przestrzeni przemysłowej.

Opiekun kierunku: dr inż. Daniel Gurgul

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 73/2019 z dnia 29 maja 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 153/2020 z dnia 29 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 50/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nowoczesne techniki badawcze stosowane w inżynierii materiałowej
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Matematyka dla inżynierów
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Teoria procesów metalurgicznych w odlewnictwie
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Teoria cieplna procesów odlewniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Techniki generatywne w odlewnictwie
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Metody numeryczne w modelowaniu procesów odlewniczych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Zastosowanie wybranych programów do symulacji procesów odlewniczych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr I
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Blok obieralny specjalistyczny I
Suma godzin kontaktowych: 105
6 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Sieci komputerowe i klastry
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Egzamin O
Projektowanie informatycznych systemów zarządzających produkcją
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Egzamin O
Teoria sprężystości i plastycznosci
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2 Zaliczenie O
Programowanie bazodanowe i komponentowe
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe: 30
3 Zaliczenie O
Zastosowanie wybranych programów do optymalizacji konstrukcji odlewów pod wzgledem wytrzymałosciowym
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia dla studentów Wydziału Odlewnictwa
Lektorat: 30
2 Egzamin O
Blok obieralny specjalistyczny II
Suma godzin kontaktowych: 180
12 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny specjalnościowy
Wykład: 15
1 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Blok obieralny specjalistyczny III
Suma godzin kontaktowych: 80
4 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny humanistyczny Nr II
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Przedmiot obieralny obcojęzyczny
Suma godzin kontaktowych: 45
3 Zaliczenie O