A A A

Zaloguj się

pl | en | uk

Informatyka techniczna i telekomunikacja

TELEINFORMATYKA

Studenci kierunku Teleinformatyka otrzymują nowoczesne wykształcenie inżynierskie, zarówno odstawowe, jak i specjalistyczne, dzięki czemu po ukończeniu studiów stają się pożądanymi kandydatami na rynku pracy i stanowią podstawę kadry inżynierskiej dla firm z branży IT. Studia realizują koncepcję kształcenia opartego na poszerzonej bazie przedmiotów podstawowych dających możliwość późniejszego profilowania i specjalizacji. Program kształcenia na stopniu inżynierskim powstał we współpracy z wiodącymi firmami z branży IT i uzyskał akceptację MNiSW jako kierunek unikatowy, w którym uwzględniono wnioski płynące z raportu Ernst & Young dotyczącego oczekiwanych kwalifikacji i kompetencji absolwentów. Stała współpraca z firmami (m.in. Akamai, Cisco, Comarch, Dreamlab, Ericsson, Intel, Motorola, Nokia, Orange) w zakresie modyfikacji oraz unowocześniania zajęć dydaktycznych sprawia, że absolwenci kierunku Teleinformatyka są cenionymi specjalistami, poszukiwanymi przez operatorów sieci komórkowych, dostawców usług internetowych, producentów oprogramowania dla sieci telekomunikacyjnych i systemów teleinformatycznych.

Opiekun kierunku: dr inż. Michał Wągrowski

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 91/2020 z dnia 8 maja 2020 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 7/2021 z dnia 3 marca 2021 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Analiza matematyczna
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
8.0 Egzamin O
Algebra
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4.0 Egzamin O
Podstawy telekomunikacji
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4.0 Egzamin O
Wprowadzenie do sieci Internet
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Podstawy informatyki
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Zaliczenie O
Architektura systemów komputerowych
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3.0 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 7
1.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
12.0 Egzamin O
Wybrane zagadnienia matematyki wyższej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Probabilistyka i statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Lokalne sieci teleinformatyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Egzamin O
Algorytmy i struktury danych
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3.0 Zaliczenie O
Systemy i sieci telekomunikacyjne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 22
3.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Języki obce
Lektorat: 30
- O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy elektroniki
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4.0 Egzamin O
Sygnały i systemy
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Sieci IP
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Programowanie obiektowe
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
4.0 Egzamin O
Metody numeryczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
4.0 Zaliczenie O
Techniki radiowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4.0 Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2.0 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Języki obce
Lektorat: 45
- O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
Systemy komórkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
5.0 Egzamin O
Sieci światłowodowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5.0 Egzamin O
WWW i języki skryptowe
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
Zajęcia seminaryjne: 14
4.0 Zaliczenie O
Języki programowania wysokiego poziomu
Ćwiczenia laboratoryjne: 22
Ćwiczenia projektowe: 12
3.0 Zaliczenie O
Języki obce z egzaminem
Lektorat: 60
5.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Bezprzewodowe sieci teleinformatyczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
Ćwiczenia projektowe: 6
5.0 Egzamin O
Bazy danych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 10
5.0 Egzamin O
Inżynieria oprogramowania
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
Ćwiczenia projektowe: 20
2.0 Zaliczenie O
Wprowadzenie do sieci z gwarancją obsługi
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
2.0 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne semestr 5
Suma godzin kontaktowych: 414
16.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Uczenie maszynowe
Wykład: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 6
Ćwiczenia projektowe: 24
4.0 Egzamin O
Kodowanie i kryptografia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 16
4.0 Egzamin O
Przetwarzanie i przesyłanie informacji multimedialnych
Ćwiczenia audytoryjne: 18
1.0 Zaliczenie O
Praktyka dyplomowa
Praktyka dyplomowa: 0
4.0 Zaliczenie O
Przedmiot humanistyczny
Suma godzin kontaktowych: 28
2.0 O
Przedmioty obieralne semestr 6
Suma godzin kontaktowych: 391
15.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru

Semestr zimowy, 2024/2025

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy prawa dla inżynierów ICT
Wykład: 30
2.0 Zaliczenie O
Warsztaty dyplomowe
Wykład: 6
Ćwiczenia projektowe: 46
2.0 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe
Zajęcia seminaryjne: 30
2.0 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15.0 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne semestr 7
Suma godzin kontaktowych: 220
6.0 O
Internet rzeczy
Ćwiczenia projektowe: 40
3.0 O
 • O - Obowiązkowy
 • W - Do wyboru