A A A
pl | en
2021/2022 Stacjonarne Studia licencjackie I stopnia Matematyka

Matematyka

Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne I stopnia (licencjackie). Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania. Uniwersalny charakter matematyki jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz doskonale rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka. Absolwenci studiów I stopnia podejmują studia matematyczne na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Ponadto, przygotowanie uzyskane podczas studiów umożliwia kontynuację edukacji na poziomie drugiego stopnia na innych kierunkach (ekonomia, zarządzanie, studia informatyczne).

Opiekun kierunku: dr Maria Malejki

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r.

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa z geometrią I
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Zaliczenie O
Analiza matematyczna I
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
11 Egzamin O
Wstęp do logiki i teorii mnogości
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
7 Egzamin O
PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 1)
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra liniowa z geometrią II
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
10 Egzamin O
Analiza matematyczna II
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
12 Egzamin O
Programowanie i języki programowania I
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Zaliczenie O
JĘZYK OBCY w sem. 2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Przedmiot z zakresu nauk humanistycznych lub społecznych
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Analiza matematyczna III
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
12 Egzamin O
Topologia
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Programowanie i języki programowania II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
JĘZYK OBCY w sem. 3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Równania różniczkowe
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Wstęp do matematyki dyskretnej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
JĘZYK OBCY w sem. 4
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Zaliczenie O
PRZEDMIOTY INFORMATYCZNE OBIERALNE (sem. 4)
Suma godzin kontaktowych: 45
4 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wstęp do analizy numerycznej
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Seminarium licencjackie I
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie W
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 5
Suma godzin kontaktowych: 120
12 Zaliczenie O
PRZEDMIOTY OBIERALNE DO WYBORU W SEMESTRZE ZIMOWYM
Suma godzin kontaktowych: 0
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
PRZEDMIOTY KIERUNKOWE OBIERALNE w sem. 6
Suma godzin kontaktowych: 120
12 Zaliczenie O
Przedmiot kierunkowy obcojęzyczny
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
PRZEDMIOT HUMANISTYCZNY - filozofia i historia matematyki
Wykład: 30
3 Zaliczenie O
Seminarium licencjackie II
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie W
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
10 Zaliczenie W
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 5
- Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
3 Zaliczenie O