A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria mechaniczna

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Program studiów zawiera moduły kanonowe dla kierunku MiBM oraz 9 modułów specjalnościowych. Absolwenci specjalności są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL. Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91 % absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów.
Absolwenci studiów II stopnia mają możliwość kontynuacji kształcenia na studiach doktoranckich (poziom 8) oraz na wielu studiach podyplomowych. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria systemów wytwarzania)
Zobacz pełny opis kierunku (Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych)
Zobacz pełny opis kierunku (Informatyka w inżynierii mechanicznej)
Zobacz pełny opis kierunku (Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego)
Zobacz pełny opis kierunku (Maszyny górnicze)
Zobacz pełny opis kierunku (Komputerowe wspomaganie projektowania)
Zobacz pełny opis kierunku (Transport linowy)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria materiałów konstrukcyjnych)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Semestr letni, 2020/2021

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Semestr letni, 2020/2021

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Semestr letni, 2020/2021

Inżynieria systemów wytwarzania

Semestr letni, 2020/2021

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Semestr letni, 2020/2021

Komputerowe wspomaganie projektowania

Semestr letni, 2020/2021

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Semestr letni, 2020/2021

Maszyny górnicze

Semestr letni, 2020/2021

Transport linowy

Semestr letni, 2020/2021

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Semestr zimowy, 2021/2022

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Semestr zimowy, 2021/2022

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Semestr zimowy, 2021/2022

Inżynieria systemów wytwarzania

Semestr zimowy, 2021/2022

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Semestr zimowy, 2021/2022

Komputerowe wspomaganie projektowania

Semestr zimowy, 2021/2022

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Semestr zimowy, 2021/2022

Maszyny górnicze

Semestr zimowy, 2021/2022

Transport linowy

Semestr zimowy, 2021/2022

Eksploatacja i technologia maszyn i pojazdów

Semestr letni, 2021/2022

Informatyka w inżynierii mechanicznej

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria materiałów konstrukcyjnych

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria systemów wytwarzania

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria zrównoważonych systemów energetycznych

Semestr letni, 2021/2022

Komputerowe wspomaganie projektowania

Semestr letni, 2021/2022

Maszyny do robót ziemnych i transportu bliskiego

Semestr letni, 2021/2022

Maszyny górnicze

Semestr letni, 2021/2022

Transport linowy

Semestr letni, 2021/2022