A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Inżynieria chemiczna

Technologia Chemiczna (kierunek wspólny - WEiP)

Podjęcie studiów na kierunku Technologia chemiczna, prowadzonego wspólnie przez dwa Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw, gwarantuje zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zgodnych z zakładanymi efektami uczenia się, które uwzględniają współczesne potrzeby społeczno-gospodarcze. Student kończący studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna ma pełną świadomość roli poszczególnych kierunków technologii materiałowych, paliwowych i energetycznych, ich wpływu na środowisko oraz rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Studia na kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Energetyki i Paliw przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. To co wyróżnia studia na Wydziale EiP to ukierunkowanie na praktyczne pozyskiwanie, przetwarzanie, magazynowanie i użytkowanie różnych surowców i substancji chemicznych oraz eksploatacja urządzeń, w których zachodzą te procesy. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna są poszukiwanymi i wartościowymi pracownikami w zakładach produkcyjnych, jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych oraz innych obszarach nowoczesnej gospodarki.

Opiekun kierunku: dr inż. Elżbieta Vogt

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 151/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przemysłowe procesy katalityczne
Wykład: 25
Ćwiczenia laboratoryjne: 25
3 Zaliczenie O
Semestr 1
Suma godzin kontaktowych: 30
18 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia technologii materiałowych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Wybrane zagadnienia technologii paliwowo-energetycznych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Podstawy biotechnologii
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Zaliczenie O
Inżynieria reaktorów chemicznych
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia projektowe: 15
4 Egzamin O
Energy Transition-KIC

Summer semester, 2020/2021

Sustainable Fuels Economy

Summer semester, 2020/2021

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok obieralny - sem. 2
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie W
Język obcy (JO2)
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie W
Przedmiot specjalistyczny w języku obcym
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie W
Przedmiot z grupy HS - sem 2
Suma godzin kontaktowych: 30
1 Zaliczenie W
Semestr 2
Suma godzin kontaktowych: 30
22 Zaliczenie W
Energy Transition-KIC

Winter semester, 2021/2022

Sustainable Fuels Economy

Winter semester, 2021/2022

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
Przedmiot z grupy HS - sem 3
Suma godzin kontaktowych: 30
4 Zaliczenie O
semestr 3
Suma godzin kontaktowych: 30
6 Zaliczenie O
Energy Transition-KIC

Summer semester, 2021/2022

Sustainable Fuels Economy

Summer semester, 2021/2022