A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Elektrotechnika

Celem kształcenia na kierunku Elektrotechnika jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji absolwenta, koniecznych w pracy zawodowej, pozwalających na rozwiązywanie współczesnych problemów technologicznych związanych z elektrotechniką.
Absolwenci kierunku Elektrotechnika otrzymają wykształcenie i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii w zakresie użytkowania i przetwarzania energii elektrycznej oraz pomiarów jej parametrów. Umiejętności praktyczne są znacznie podbudowane wiedzą umożliwiającą zrozumienie aspektów naukowych i inżynierskich elektrotechniki.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku (Automatyka przemysłowa i automatyka budynków)
Zobacz pełny opis kierunku (Elektroenergetyka)
Zobacz pełny opis kierunku (Energoelektronika i napęd elektryczny)
Zobacz pełny opis kierunku (Pomiary technologiczne i biomedyczne)
Zobacz pełny opis kierunku (Smart Grids Technology Platform)
Zobacz pełny opis kierunku (Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych)

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 90/2020 z dnia 8 maja 2020 r.

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Semestr letni, 2020/2021

Elektroenergetyka

Semestr letni, 2020/2021

Energoelektronika i napęd elektryczny

Semestr letni, 2020/2021

Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych

Semestr letni, 2020/2021

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Semestr letni, 2020/2021

Smart Grids Technology Platform

Summer semester, 2020/2021

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Semestr zimowy, 2021/2022

Elektroenergetyka

Semestr zimowy, 2021/2022

Energoelektronika i napęd elektryczny

Semestr zimowy, 2021/2022

Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych

Semestr zimowy, 2021/2022

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Semestr zimowy, 2021/2022

Smart Grids Technology Platform

Winter semester, 2021/2022

Automatyka przemysłowa i automatyka budynków

Semestr letni, 2021/2022

Elektroenergetyka

Semestr letni, 2021/2022

Energoelektronika i napęd elektryczny

Semestr letni, 2021/2022

Inżynieria elektryczna w pojazdach samochodowych

Semestr letni, 2021/2022

Pomiary technologiczne i biomedyczne

Semestr letni, 2021/2022

Smart Grids Technology Platform

Summer semester, 2021/2022