A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia magisterskie inżynierskie II stopnia Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Elektronika i Telekomunikacja

Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Systemy Wbudowane posiada wiedzę z zakresu testowania i niezawodności, kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz norm budowy urządzeń elektronicznych, architektur komputerów, sprzętowej akceleracji obliczeń, systemów SoC, systemów operacyjnych czasu rzeczywistego, systemów łączności, projektowania układów mieszanych analogowo-cyfrowych, także w postaci scalonej ASIC; a także potrafi: projektować urządzenia z uwzględnieniem wymagań EMC, jakości usług QoS oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL), projektować systemy transmisyjne (układy antenowe, sieci światłowodowe), dobierać protokoły komunikacyjne, projektować wysokosprawne układy zasilające, zaprojektować układy sensorowe, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie systemów elektronicznych i technik transmisji danych do wytwarzania urządzeń o charakterze innowacyjnym.
Absolwent studiów kierunku Elektronika i Telekomunikacja, ścieżka dyplomowania Sieci i Usługi posiada wiedzę z zakresu: metod kodowania, kompresji i analizy jakości transmisji informacji w sieciach i systemach telekomunikacyjnych, bezpieczeństwa informacji, technik kryptografii oraz wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, norm niezawodności, diagnozowania błędów, metod lokalizacji uszkodzeń i testowania elementów sieci telekomunikacyjnych, multimedialnych usług interaktywnych oraz potrafi: projektować sieci teleinformatyczne z uwzględnieniem QoS oraz bezpieczeństwa, projektować systemy transmisyjne, dobierać protokoły komunikacyjne, potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć w zakresie technik kodowania informacji, protokołów transmisji danych oraz architektur sieci telekomunikacyjnych do projektowania i wytwarzania nowych sieci telekomunikacyjnych, zawierających rozwiązania o charakterze innowacyjnym.

Opiekun kierunku: dr inż. Jacek Kołodziej

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elementy zarządzania własną karierą
Wykład: 6
Ćwiczenia audytoryjne: 24
3 Zaliczenie O
Technika światłowodowa i fotonika
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
IET-Ścieżka Dyplomowania, sem. 1
Suma godzin kontaktowych: 308
23 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metodyki zarządzania projektami
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Język angielski B2+ - obowiązkowy kurs języka specjalistycznego na studiach II stopnia
Lektorat: 30
2 Egzamin O
IET-2s-SU ścieżka Sieci i Usługi, sem.2
Suma godzin kontaktowych: 372
26 Zaliczenie W
IET-2s-SW ścieżka Systemy Wbudowane, sem.2
Suma godzin kontaktowych: 348
26 Zaliczenie W

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca dyplomowa
Praca dyplomowa: 0
20 Zaliczenie O
IET-3s-SU ścieżka Sieci i Usługi, sem.3
Suma godzin kontaktowych: 106
10 Zaliczenie W
IET-3s-SW ścieżka Systemy Wbudowane, sem.3
Suma godzin kontaktowych: 92
10 Zaliczenie W