A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria mechaniczna

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

Celem programu studiów pierwszego stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa jest budowanie wiedzy inżynierskiej studentów rozumianej jako poparta na podstawach teoretycznych zdolność do rozwiązywania praktycznych problemów inżynierskich. Absolwent studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa potrafi: dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich, formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach, posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej, potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych, pracować indywidualnie i w zespole. Studia na kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa przygotowują do pracy w interdyscyplinarnych zespołach, które projektują, wytwarzają maszyny i urządzenia z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów konstrukcyjnych. Wielodziedzinowa wiedza pomaga absolwentom programu komunikować się z innymi inżynierami w trakcie rozwiązywania praktycznych, złożonych problemów technicznych. Absolwenci po zrealizowaniu programu są przygotowani do pracy w: jednostkach projektowych, instytucjach badawczo-rozwojowych, a także w firmach produkujących lub wykorzystujących w swojej produkcji nowoczesne materiały konstrukcyjne. Absolwenci są również przygotowani do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, zarówno na macierzystej uczelni (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oferuje kontynuację studiów na drugim stopniu na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na specjalności Materiały Konstrukcyjne).

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Ryszard Machnik, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Techniki informatyczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Moduł HS przedmioty humanistyczno-społeczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Podstawy inżynierii maszyn
Wykład: 26
Zajęcia seminaryjne: 10
2 Zaliczenie O
Techniki wytwarzania
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Matematyka 1
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Język obcy - zal
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Mechanika 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
4 Egzamin O
Zapis konstrukcji
Wykład: 26
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Chemia organiczna
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
2 Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Technologie wytwarzania
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Podstawy wytrzymałości materiałów
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
4 Zaliczenie O
Mechanika 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Termodynamika
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
7 Egzamin O
Napędy maszyn
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Język obcy - zal
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Materiały ceramiczne
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Ćwiczenia projektowe: 28
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wytrzymałość elementów maszyn
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
OCENA KOŃCOWA z języka obcego
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Podstawy projektowania materiałów
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Materiały kompozytowe
Wykład: 26
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Zaliczenie O
Podstawy automatyki
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 26
5 Egzamin O
Metrologia i systemy pomiarowe
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 16
Ćwiczenia laboratoryjne: 18
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Moduł obieralny IMiM 1
Suma godzin kontaktowych: 40
3 Zaliczenie O
Moduł obieralny IMiM 2
Suma godzin kontaktowych: 54
4 Zaliczenie O
Projektowanie maszyn
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 26
4 Egzamin O
Mechanika płynów
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 26
3 Zaliczenie O
Metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Procesy i technologie ceramiczne
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
5 Egzamin O
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praca przejściowa IM
Prace kontrolne i przejściowe: 42
3 Zaliczenie O
Praktyki studenckie
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia technologiczne
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Polimery
Wykład: 26
Ćwiczenia projektowe: 26
4 Egzamin O
Maszyny i urządzenia transportowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
Ćwiczenia projektowe: 12
4 Zaliczenie O
Eksploatacja maszyn
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
2 Zaliczenie O
Inżynieria maszyn i procesów
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 16
Ćwiczenia projektowe: 18
4 Egzamin O
Metody badań materiałów
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
HS humanistyczno - społeczne IMiM
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe IM
Zajęcia seminaryjne: 15
2 Zaliczenie O
Moduł obieralny IMiM 1
Suma godzin kontaktowych: 38
3 Zaliczenie O
Obieralny pozakierunkowy
Suma godzin kontaktowych: 24
2 Zaliczenie O
HS - humanistyczno-społeczne - Zarządzanie BM IE
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie W