A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria mechaniczna

Inżynieria Akustyczna

Program kształcenia zapewnia przygotowanie absolwentów do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką. Studia trwają siedem semestrów i kończą się pracą dyplomową. Absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera akustyka. Studenci nabywają solidne podstawy w zakresie wiedzy podstawowej: matematyki, fizyki, mechaniki, podstaw informatyki i programowania. W dalszej części studiów otrzymują szerokie wykształcenie w dwóch obszarach wiedzy: teorii drgań i akustyki, oraz elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów. Połączenie tych dwóch obszarów zapewnia dogłębne zrozumienie zjawisk akustycznych wraz z biegłym posługiwaniem się współczesnymi środkami technicznymi dla ich pomiaru, analizy i sterowania, a także zrozumienie zasad działania i tworzenia tych środków. Na końcowych semestrach studiów inżynierskich studenci poznają szczegółowo praktyczne obszary inżynierii akustycznej: pomiary akustyczne i wibracyjne, inżynierię dźwięku, reżyserię dźwięku, wibroakustykę, akustykę pomieszczeń, oraz inne obszary jej zastosowań. Absolwenci są poszukiwani na licznych stanowiskach pracy w wielu sektorach gospodarki i administracji, jak na przykład: inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe), działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu), transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (kształtowanie pożądanej akustyki wnętrz, izolacja i adaptacja akustyczna budowli, wibroizolacja), telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy), media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych, specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe, projektowanie i tworzenie oprogramowania przydatnego w akustyce, oraz zastosowania akustyki biomedycznej. Duża część stanowisk pracy wymagających wiedzy z zakresu inżynierii akustycznej zalicza się do innowacyjnego, opartego na wiedzy sektora gospodarki.
Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na II stopniu tego samego kierunku studiów i zdobyć kwalifikacje zawodowe II stopnia – stopień magistra. Mogą też kontynuować kształcenie na II stopniach studiów kilku innych kierunków w kraju związanych z akustyką.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Algebra
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Grafika inżynierska i dokumentacja projektów
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
3 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Wykład: 28
3 Egzamin O
BHP i ergonomia
Wykład: 12
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
2 Zaliczenie O
Ochrona środowiska
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 13
2 Zaliczenie O
Analiza matematyczna 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Metodyki i techniki programowania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 56
8 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Elektrotechnika i teoria obwodów
Wykład: 20
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Analiza matematyczna 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy obieralny IA 1
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
6 Zaliczenie O
Fundamentals of probability and statistics
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Języki programowania wysokiego poziomu
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy obieralny IA 2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Programowanie w środowisku Matlab
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 42
6 Zaliczenie O
Teoria drgań
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
Programowanie w środowisku LabView
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
Ćwiczenia projektowe: 6
2 Zaliczenie O
Podstawy akustyki
Wykład: 42
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
8 Egzamin O
Metrologia i systemy pomiarowe
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Przetwarzanie sygnałów 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obieralne IA - zalecane dla specjalności M
Suma godzin kontaktowych: 27
2 Zaliczenie O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności D
Suma godzin kontaktowych: 27
2 Zaliczenie O
Język obcy obieralny IA 3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Elektroakustyka
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Miernictwo wibroakustyczne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
3 Zaliczenie O
Matematyka w inżynierii akustycznej
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
5 Egzamin O
Akustyka architektoniczna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Przetwarzanie sygnałów 2
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Statystyka dla akustyków
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obieralne IA - zalecane dla specjalności M
Suma godzin kontaktowych: 38
4 Zaliczenie O
Obieralne IA
Suma godzin kontaktowych: 78
6 Zaliczenie O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności D
Suma godzin kontaktowych: 70
6 Zaliczenie O
Audio engineering - fundamentals and systems
Wykład: 42
Ćwiczenia laboratoryjne: 42
10 Egzamin O
Analogowe układy elektroniczne
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
8 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obieralne IA
Suma godzin kontaktowych: 66
6 Zaliczenie O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności M
Suma godzin kontaktowych: 81
6 Zaliczenie O
Obieralne IA - zalecane dla specjalności D
Suma godzin kontaktowych: 120
8 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Uniwersalizm modelowania matematycznego
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 13
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Obieralne IA
Suma godzin kontaktowych: 136
10 Zaliczenie O
Obowiązkowy do wyboru IA
Zajęcia seminaryjne: 14
1 Zaliczenie O
Technika cyfrowa i mikroprocesorowa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie W