A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria mechaniczna

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

Biorąc pod uwagę wymagania rynku pracy, koncepcja kształcenia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka zakłada, że absolwenci kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka WIMiR będą przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych w zakresie przemysłowych układów i systemów automatyki i robotyki występujących w większości gałęzi przemysłu. Absolwenci cechują się dużą samodzielnością w wykonywaniu obowiązków inżyniera, a z drugiej strony umiejętnością pracy w zespołach oraz umiejętnością komunikacji z kadrą zarządzającą oraz klientami co powoduje, że są dobrze przygotowanymi do realizacji typowych zadań występujących w przemyśle. Mogą pracować w utrzymaniu ruchu, serwisie, biurach konstrukcyjnych i projektowych, w handlu elementami automatyki, mogą także zakładać własne przedsiębiorstwa oferujące usługi w zakresie automatyki i robotyki.
Absolwent studiów I stopnia na kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH ma cechy wyróżniające go w stosunku do klasycznie wykształconego inżyniera kierunkau AiR o profilu elektrycznym. Wynika to z poszerzenia wiedzy i umiejętności z obszaru automatyki o szeroką wiedzą z zakresu dynamiki obiektów mechanicznych i znajomości procesów przemysłowych. Dzięki temu absolwenci tego kierunku mogą w sposób optymalny projektować układy sterowania dla urządzeń mechanicznych i procesów produkcyjnych. Studenci w ramach studiów otrzymują gruntowną wiedzę i równocześnie są wdrażani do samodzielnego rozwiązywania problemów inżynierskich, planowania i wykonywania badań o charakterze inżynierskim oraz do myślenia systemowego. Koncepcja ta nie jest bezpośrednio wzorowana na programach kształcenia realizowanych w innych, polskich lub zagranicznych uczelniach, jest głównie wynikiem ewolucji kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Analiza karier absolwentów kończących studia na tym kierunku potwierdza słuszność przyjętej koncepcji i realizacji procesu kształcenia. Utrzymywanie się, od lat kierunku Automatyka Przemysłowa i Robotyka na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w czołowej trójce w ogólnopolskim rankingu Szkół Wyższych Perspektyw pokazuje, że rynek wysoko ocenia absolwentów tego kierunku.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Jarosław Konieczny, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Zapis konstrukcji 1
Wykład: 26
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Techniki wytwarzania
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Egzamin O
Grupa modułów HS z zakresu nauk humanistycznych i społecznych - Obieralny 1
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Techniki informatyczne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Matematyka 1
Wykład: 60
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Informatyka
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Mechanika 1
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 36
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Zapis konstrukcji 2
Ćwiczenia projektowe: 28
2 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
8 Egzamin O
Fizyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
8 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalnościowych - Programowanie obiektowe - Obieralny 4
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Mechanizmy w automatyce i robotyce - Obieralny 3
Suma godzin kontaktowych: 42
3 Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia przeróbki metali
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Mechanika 2
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
5 Egzamin O
Metody numeryczne
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Podstawy automatyki
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
7 Egzamin O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
5 Egzamin O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalnościowych - Termodynamika i mechanika płynów - Obieralny 7
Suma godzin kontaktowych: 40
3 Zaliczenie O
Grupa modułów językowych: Język obcy na poziomie B2 z egzaminem
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Sterowanie ciągłe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O
Napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji maszyn
Wykład: 39
Ćwiczenia projektowe: 26
5 Egzamin O
Grupa modułów specjalnościowych - Elementy automatyki i wspomaganie projektowania - Obieralny 6
Suma godzin kontaktowych: 66
5 Zaliczenie O
Metrologia i techniki pomiarowe
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalnościowych - Wspomaganie projektowania i prac inżynierskich - Obieralny 9
Suma godzin kontaktowych: 42
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 8
Suma godzin kontaktowych: 34
2 Zaliczenie O
Sterowanie dyskretne
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
5 Egzamin O
Hydrauliczne i pneumatyczne układy automatyki
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Zaliczenie O
Analiza sygnałów i identyfikacja
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Zaliczenie O
Technika mikroprocesorowa
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
6 Egzamin O
Podstawy robotyki
Wykład: 26
Ćwiczenia projektowe: 14
4 Egzamin O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalnościowych - Praca przejściowa - Obieralny 12
Prace kontrolne i przejściowe: 45
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Automatyzacja i modelowanie procesów - Obieralny 10
Suma godzin kontaktowych: 40
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalistycznych - Inżynieria oprogramowania i systemów informatycznych - Obieralny 11
Ćwiczenia projektowe: 45
3 Zaliczenie O
Napędy elektryczne
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Grupa modułów - Praktyki studenckie
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Roboty przemysłowe
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Egzamin O
Systemy czasu rzeczywistego
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Przemysłowe systemy sterowania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Grupa modułów specjalistycznych - Człowiek w środowisku technicznym - Obieralny 13
Suma godzin kontaktowych: 36
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalistycznych - Praca dyplomowa inżynierska - Obieralny 18
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalistycznych - Seminarium dyplomowe - Obieralny 17
Zajęcia seminaryjne: 15
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalnościowych - Techniki informacyjne - Obieralny 15
Suma godzin kontaktowych: 28
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalistycznych - Systemy i projektowanie machatroniczne (ang.) - Obieralny 16
Suma godzin kontaktowych: 42
3 Zaliczenie O
Grupa modułów specjalistycznych - Eksploatacja i systemy odnawialne w automatyce i robotyce - Obieralny 14
Suma godzin kontaktowych: 36
3 Zaliczenie O