A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria mechaniczna

Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek studiów Mechanika i Budowa Maszyn istnieje w ofercie edukacyjnej Uczelni i wydziału od bardzo wielu lat. Kierunek MiBM stanowi nowoczesny kierunek nauczania odpowiadający na aktualne wyzwania płynące z gospodarki. Absolwenci kierunku są przygotowywani do zespołowego rozwiązywania problemów inżynierskich w oparciu o wiedzę i umiejętności. Posiadają także kompetencje niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnych systemach techniczno – socjologicznych. Wydział ustawicznie doskonali jakość kształcenia poprzez działania merytoryczne (prowadzenie badań, rozwój bazy laboratoryjnej, realizację projektów dydaktycznych krajowych oraz we współpracy międzynarodowej, wspieranie studenckiego ruchu naukowego). Bardzo duża liczba przedsiębiorstw produkcyjnych i projektowych skupionych w aglomeracji śląsko – małopolskiej stanowi bardzo chłonny rynek pracy, na którym doskonali radzą sobie absolwenci kierunku MiBM. W sposób szczególny jest to widoczne w zatrudnianiu absolwentów MiBM w renomowanych korporacjach z branży “automotive” (Valeo, Delphi, BWI, Nidec, Teamtechnik), a także innych znanych firmach: ABB, Vissman, Tauron, KGHM Polska Miedź, Sandvik, PZL.
Według badań Centrum Karier corocznie ponad 91% absolwentów znajduje zatrudnienie zaledwie w kilka miesięcy po ukończeniu studiów. O wysokim poziomie kształcenia na kierunku MiBM świadczy fakt, że w prestiżowym rankingu PERSPEKTYW kierunek ten od od pięciu lat (od 2014) jest najlepszym kierunkiem w Polsce.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Techniki wytwarzania
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Techniki informatyczne
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Fizyka 1
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
4 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Matematyka 1
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Podstawy inżynierii maszyn
Wykład: 26
Zajęcia seminaryjne: 10
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika 1
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Matematyka 2
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
9 Egzamin O
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Język obcy - zal
Lektorat: 30
- Zaliczenie O
Zapis konstrukcji
Wykład: 26
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Zaliczenie O
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 39
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Fizyka 2
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 15
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika 2
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Termodynamika
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
Język obcy - zal
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Ćwiczenia projektowe: 28
2 Zaliczenie O
Technologie obróbki ubytkowej
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Napędy maszyn
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
6 Zaliczenie O
Technologie obróbki bezubytkowej
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Egzamin O
Podstawy wytrzymałości materiałów
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy konstrukcji maszyn 1
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 26
6 Zaliczenie O
OCENA KOŃCOWA z języka obcego
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Wytrzymałość elementów maszyn
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
Podstawy automatyki
Wykład: 39
Ćwiczenia audytoryjne: 20
Ćwiczenia laboratoryjne: 24
6 Egzamin O
Badania operacyjne i eksploatacyjne
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Teoria mechanizmów i maszyn
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 10
4 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metrologia 2
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji maszyn 2
Wykład: 26
Ćwiczenia projektowe: 26
5 Egzamin O
Metody obliczeniowe i planowanie eksperymentu
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
6 Egzamin O
Inżynierskie oprogramowanie komputerowe
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 26
3 Zaliczenie O
Mechanika płynów
Wykład: 26
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Moduł obieralny sem_5
Suma godzin kontaktowych: 34
3 Zaliczenie O
Metrologia 1
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Inżynieria maszyn i urządzeń
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 12
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Przedmiot profilu dyplomowania
Suma godzin kontaktowych: 60
5 Zaliczenie O
Praktyki studenckie
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Moduł obieralny sem_6
Suma godzin kontaktowych: 28
2 Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia technologiczne
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Maszyny i urządzenia transportowe
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Egzamin O
Maszyny i urządzenia energetyczne
Wykład: 26
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie W
Eksploatacja maszyn
Wykład: 26
Zajęcia seminaryjne: 14
2 Zaliczenie O
Projektowanie maszyn
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 26
3 Egzamin W
Praca przejściowa BM
Prace kontrolne i przejściowe: 45
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok modułów obieralnych w języku obcym_I
Suma godzin kontaktowych: 30
3 Zaliczenie O
Moduł HS przedmioty humanistyczno - społeczne
Suma godzin kontaktowych: 30
2 Zaliczenie O
Obieralny pozakierunkowy
Suma godzin kontaktowych: 24
2 Zaliczenie O
HS-humanistyczno-społeczne BM IE
Suma godzin kontaktowych: 28
2 Zaliczenie O
Obieralny dla MiBM
Suma godzin kontaktowych: 28
2 Zaliczenie O
Nowoczesne technologie maszyn
Suma godzin kontaktowych: 34
3 Zaliczenie O
Seminarium dyplomowe BM
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie W