A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Edukacja Techniczno - Informatyczna

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej, metalurgii, przeróbki plastycznej oraz informatyki. Przekazywana jest także wiedza z zakresów przedmiotów dydaktycznych, niezbędna w przyszłej pracy absolwenta. Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania, administratorzy systemów komputerowych, programiści, inżynierzy oprogramowania, administratorzy baz danych, webmasterzy, graficy komputerowi oraz projektanci CAD/CAM, profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki. Program studiów spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN, co oznacza że absolwenci mogą szukać zatrudnienia w szkolnictwie. Jak wskazują wyniki badań losów zawodowych absolwentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, prowadzonych przez Centrum Karier AGH, około 55% absolwentów niniejszego kierunku znajduje pracę w czasie poniżej 1 miesiąca, a 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Janusz Krawczyk, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika techniczna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Technologia informacyjna
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
2 Zaliczenie O
Matematyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Zaliczenie O
Programowanie strukturalne
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Egzamin O
Elektrotechnika i elektronika
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
2 Zaliczenie O
Chemia
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
6 Egzamin O
Przedmiot obieralny humanistyczny I
Wykład: 28
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metalurgia ogólna
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Systemy operacyjne
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Psychologia
Wykład: 45
Ćwiczenia audytoryjne: 45
4 Zaliczenie O
Fizyka I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Zaliczenie O
Programowanie w pakietach użytkowych
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Matematyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Przedmiot obieralny humanistyczny II
Wykład: 28
2 Zaliczenie O
Język obcy na poziomie B2
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Systemy CAD
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
2 Zaliczenie O
Pedagogika I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Wytrzymałość materiałów
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Matematyka III
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
6 Egzamin O
Fizyka II
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Nauka o materiałach
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie W
Programowanie obiektowe
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Bazy danych
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Język obcy na poziomie B2
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka psychologiczno - pedagogiczna
Zajęcia praktyczne: 30
3 Zaliczenie O
Dydaktyka ogólna I
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 15
3 Egzamin O
Termodynamika techniczna
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Sieci komputerowe
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
2 Zaliczenie O
Teoria sprężystości i plastyczności
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Egzamin O
Dydaktyka techniki I
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 17
4 Zaliczenie O
Metalurgia proszków
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Metody badań struktury materiałów
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy na poziomie B2 z egzaminem
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy grafiki wektorowej i rastrowej
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Procesy przeróbki plastycznej
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Zaawansowane tworzywa metaliczne
Wykład: 28
Zajęcia seminaryjne: 14
4 Egzamin O
Inżynieria Internetu
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Wybrane technologie obróbki ubytkowej i spawalnictwa
Wykład: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Dydaktyka techniki II
Wykład: 17
Ćwiczenia audytoryjne: 28
6 Egzamin O
Systemy CAM
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O
Ekonomia
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
2 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych sem. V
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
3 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
5 Zaliczenie O
Dydaktyka informatyki I
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
4 Egzamin O
Statystyczna analiza danych
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
2 Egzamin O
Praktyka zawodowa - pedagogiczna I
Zajęcia praktyczne: 15
8 Zaliczenie O
Kultura w nowych mediach
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne w języku angielskim
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 14
3 Zaliczenie O
Blok przedmiotów obieralnych sem. VI
Wykład: 84
Ćwiczenia laboratoryjne: 42
6 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Blok przedmiotów wybieralnych sem. VII
Wykład: 84
Ćwiczenia projektowe: 42
15 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O