A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Materiałowa (kierunek wspólny - WIMiIP)

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp).
Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu poł roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 149/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
9 Egzamin O
Wstęp do fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Materiały nieorganiczno-niemetaliczne
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Wprowadzenie do materiałów metalicznych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Wstęp do matematyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Zaliczenie O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
9 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Matematyka kurs
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Zaliczenie O
Moduł specjalistyczny
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O
Język obcy semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Mechanika ośrodków ciągłych
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Podstawy termodynamiki technicznej
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Metalurgia ogólna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Podstawy projektowania inżynierskiego
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
5 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Podstawy nauki o materiałach
Wykład: 42
Ćwiczenia laboratoryjne: 36
7 Egzamin O
Przedmioty obieralne
Wykład: 28
3 Zaliczenie O
Język obcy do wyboru
Lektorat: 45
- Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Projektowanie w systemach CAD
Wykład: 14
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Metalurgia proszków
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Chemia fizyczna
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
5 Egzamin O
Zarządzanie jakością
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
5 Egzamin O
Procesy przeróbki plastycznej
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Własności mechaniczne materiałów
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Zaliczenie O
Język obcy (do wyboru) z egzaminem na poziomie B-2
Lektorat: 60
5 Egzamin O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metalurgia spawania
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 28
4 Egzamin O
Polimery i kompozyty
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
4 Egzamin O
Inżynieria powierzchni
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
4 Egzamin O
Wprowadzenie do kinetyki przemian fazowych
Wykład: 14
Ćwiczenia audytoryjne: 14
3 Zaliczenie O
Obcojęzyczny przedmiot obieralny
Wykład: 14
Zajęcia seminaryjne: 28
3 Zaliczenie O
Blok obieralny
Suma godzin kontaktowych: 126
12 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metaloznawstwo stopów żelaza
Wykład: 28
Ćwiczenia laboratoryjne: 14
Ćwiczenia projektowe: 14
5 Egzamin O
Metrologia i opracowanie danych
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 28
4 Zaliczenie O
Praktyka zawodowa
Praktyka zawodowa: 0
4 Zaliczenie O
Rentgenografia
Wykład: 28
Ćwiczenia audytoryjne: 14
5 Egzamin O
Blok obieralny
Suma godzin kontaktowych: 168
12 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Metody obliczeniowe w inżynierii materiałowej
Wykład: 28
Ćwiczenia projektowe: 28
3 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Praca dyplomowa: 0
15 Zaliczenie O
Blok obieralny
Suma godzin kontaktowych: 168
12 Zaliczenie O