A A A
pl | en
2020/2021 Stacjonarne Studia inżynierskie I stopnia Inżynieria materiałowa

Inżynieria Materiałowa (kierunek wspólny - WIMiC)

Program studiów I stopnia został ułożony w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę z zakresu szeroko rozumianej inżynierii materiałowej. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia absolwenci uzyskują poszerzoną wiedzę w zakresie tworzyw metalicznych lub materiałów niemetalicznych (ceramicznych, polimerowych, itp).
Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem materiałów o specjalnych własnościach dla potrzeb nowoczesnych dziedzin przemysłu, w biurach projektowych, jednostkach kontroli jakości, laboratoriach badawczo-kontrolnych i jednostkach naukowych, jako niezależni konsultanci w zakresie projektowania, wytwarzania, przetwarzania i zastosowania materiałów, we wszystkich gałęziach przemysłu, przetwarzającego i stosującego metale i stopy metaliczne, materiały i tworzywa o specjalnych własnościach użytkowych, w przemyśle opartym na technologiach materiałów takich jak kompozyty, biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki, materiały dla ochrony przed korozją i dla ochrony środowiska, w branży motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, chemicznej, kosmetycznej, w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania i zastosowania materiałów. Wydziały prowadzące studia na kierunku inżynieria materiałowa mogą poszczycić się ścisłą współpracą z licznymi zakładami przemysłowymi. Do najważniejszych firm, z którymi współpracują WIMiC oraz WIMiIP należą m.in.: ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic, SGL Group – The Carbon Company, Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej „Zapel”, Ceramika Paradyż, Zakłady Magnezytowe „Ropczyce”, Huta Szkła „Pilkington Polska”, Cementownia „Ożarów”, Grupa Lafarge, Górażdże Cement, Cemex Polska, Ferrocarbo, Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież”. Kierunek inżynieria materiałowa posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Corocznie kierunek inżynieria materiałowa znajduje się na pierwszym lub czołowych miejscach Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Zdecydowana większość (ponad 90%) absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu poł roku od ukończenia studiów.

Opiekun kierunku: dr hab. inż. Paweł Pasierb, prof. AGH

Zobacz pełny opis kierunku

Program ustalony Uchwałą Senatu nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., zmieniony Uchwałą Senatu nr 150/2020 z dnia 29 maja 2020 r.

Semestr zimowy, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Chemia ogólna
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
9 Egzamin O
Wstęp do fizyki
Wykład: 15
Ćwiczenia audytoryjne: 30
3 Zaliczenie O
Grafika inżynierska
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 30
4 Zaliczenie O
Materiały nieorganiczno-niemetaliczne
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Wprowadzenie do materiałów metalicznych
Wykład: 30
1 Zaliczenie O
Technologie informacyjne
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
2 Zaliczenie O
Wstęp do matematyki
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 60
10 Egzamin O

Semestr letni, 2020/2021

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyka
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
9 Egzamin O
Statystyka
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Wychowanie fizyczne 1
Zajęcia z wychowania fizycznego: 30
- Zaliczenie O
Matematyka kurs
Wykład: 30
Ćwiczenia audytoryjne: 30
5 Egzamin O
Moduł specjalistyczny
Suma godzin kontaktowych: 150
11 Egzamin O
Przedmioty obieralne - humanizujące (Af)
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O
Język obcy, semestr 1/3
Lektorat: 30
- Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Zaliczenie O
Chemia organiczna
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
7 Egzamin O
Chemia fizyczna
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O
Krystalografia i krystalochemia
Wykład: 45
Zajęcia seminaryjne: 45
7 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 2
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy, semestr 2/3
Lektorat: 45
- Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr letni, 2021/2022

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Nauka o materiałach
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
Zajęcia seminaryjne: 30
8 Egzamin O
Wstęp do ceramiki i inżynierii materiałowej
Wykład: 30
Zajęcia terenowe: 30
3 Zaliczenie O
Elektrotechnika z elektroniką
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
3 Zaliczenie O
Fizykochemia ciała stałego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
5 Egzamin O
Informatyka
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
5 Egzamin O
Wychowanie fizyczne 3
Zajęcia z wychowania fizycznego: 15
- Zaliczenie O
Język obcy, semestr 3/3
Lektorat: 60
5 Egzamin O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
2 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Fizyczne podstawy technologii materiałowych
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
6 Egzamin O
Nanomateriały i nanotechnologie
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
6 Egzamin O
Transport masy i ciepła
Wykład: 30
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie O
Metody badań składu chemicznego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 45
6 Egzamin O
Elektrochemia ciała stałego
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - kierunkowe (Cf) - semestr zimowy
Zajęcia seminaryjne: 60
4 Zaliczenie O

Semestr letni, 2022/2023

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materiały ceramiczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Materiały kompozytowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Materiały polimerowe
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
5 Egzamin O
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Wykład: 30
Ćwiczenia projektowe: 15
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O
Bezpieczeństwo techniczne
Zajęcia seminaryjne: 30
1 Zaliczenie O
Praktyka przemysłowa - 6 tygodni
Zajęcia praktyczne: 120
4 Zaliczenie O
Materiały i Technologie I
Wykład: 60
Zajęcia seminaryjne: 30
4 Zaliczenie O
Przedmioty obieralne - anglojęzyczne (Df) - semestr letni
Zajęcia seminaryjne: 30
3 Zaliczenie O

Semestr zimowy, 2023/2024

Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Forma weryfikacji
Materiały metaliczne
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
Zajęcia seminaryjne: 15
4 Egzamin O
Metody badań materiałów
Ćwiczenia laboratoryjne: 60
3 Zaliczenie O
Zarządzanie jakością
Wykład: 15
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Ochrona przed korozją
Wykład: 30
Ćwiczenia laboratoryjne: 30
3 Egzamin O
Seminarium inżynierskie
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Ochrona własności intelektualnej
Zajęcia seminaryjne: 15
1 Zaliczenie O
Wstęp do filozofii przyrody
Wykład: 30
2 Zaliczenie O
Projekt dyplomowy
Projekt dyplomowy: 0
15 Zaliczenie O